Nieuwsberichten december 2016

Vanaf 2017 krijgen historici in Nederland wat onze oosterburen al jaren met veel succes organiseren: Historicidagen.

De Historicidagen zijn geïnspireerd door het voorbeeld van de Duitse Historikertage. Het is een driejaarlijks terugkerend evenement, waarvoor het KNHG als beroepsorganisatie voor historici het initiatief heeft genomen, en waarbij alternerend wordt samengewerkt met partners uit ons veld. Voor deze eerste aflevering, van 24 tot en met 26 augustus 2017, treedt de Universiteit Utrecht (Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) op als gastvrouw en medeorganisator. Daarnaast is een breed netwerk van (kunst)historische organisaties betrokken.

Inhoudelijk draait het in deze eerste versie van de Historicidagen om het overschrijden van de grenzen tussen verschillende soorten geschiedbeoefening en het bevorderen van samenwerking tussen alle historici.

Alle historici zijn daarom van harte uitgenodigd om te helpen het programma van de Historicidagen 2017 vorm te geven: er is ruimte voor een groot aantal parallelsessies waarin historici hun eigen werk kunnen presenteren. Je kunt een individueel paper indienen, maar je kunt ook als groep of instituut een idee voor een hele parallelsessie inzenden. De deadline voor voorstellen is 15 januari 2017.

Voor verdere info omtrent het doen van voorstellen en registratie zie: https://historicidagen.sites.uu.nl/historicidagen/