Schiller, Johan Christoph Friedrich

Duits dichter, dramaschrijver, historicus en filoso of

Marbach am Neckar, 10 november 1759 – Weimar, 9 mei 1805

Biografie

Nadat Schiller in 1782 op tweeëntwintigjarige leeftijd als regimentsarts gedeserteerd is uit het leger van hertog Carl Eugen von Württemberg, leeft en werkt hij enkele jaren op verschillende plaatsen. In 1786, tijdens een verblijf in Dresden, ontstaat bij hem een toenemende belangstelling voor het onderwerp geschiedenis. Het bestuderen van historische werken in verband met het schrijven aan Don Carlos, dat in 1787 zal verschijnen onder de titel Don Karlos. Infant von Spanien, draagt daar aan bij. Samen met een vriend maakt hij plannen voor een Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen. Aanvankelijk zou de Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung daar onderdeel van uitmaken, maar in 1788 verschijnt de Abfall, in verband met de omvang, als zelfstandig werk. Op basis van dit boek wordt Schiller, mede op voordracht van Goe the , in 1789 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de filos of ie aan de universiteit van Jena, met als leeropdracht geschiedenis. Zijn inaugurele rede behandelt de vraag: Was heisst und zum welchem Ende studiert man Universalgeschichte ? In het zelfde jaar verschijnt van Schillers hand Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tod. Vanaf 1791 geeft Schiller vanwege een zwakke gezondheid geen openbare colleges meer. In 1792 wordt hij door de Assemblée Nationale in Parijs, benoemd tot citoyen français, vanwege zijn geschriften waarin het the ma vrijheid een belangrijke rol speelt. In 1792 verschijnt ook het laatste deel van de Geschichte des Dreissigjärigen Kriegs, zijn magnum opus. Daarmee is strikt genomen een eind gekomen aan zijn historische periode. In plaats van geschiedenis gaat Schiller zich bezig houden met es the tiek. In 1795 verschijnt nog de Merkwürdige Belagerung von Antwerpen in den Jahren 1584 und 1585. In 1802 wordt Schiller in de adelstand verheven en mag hij zich vanaf dat moment von Schiller noemen.

Eric Moesker

Werken

Dom Karlos, infant von Spanien / von Friedrich Schiller. – Leipzig : G.J. Göschen, 1787. – 2 p. l., [3]-505 p., 1 l. : front. (port.). ; 17 cm

Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung / Fr. von Schiller. – Leipzig : Crusius, 1788-1809. – 3 dl. ; in-8
Dl. 2-3 o.d.t.: Der niederländische Revolutionskrieg im 16ten und 17ten Jahrhundert. – Dl. 3 uitgeg. bij Wilhelm Vogel. I. Geschichte der Niederländischen Rebellion bis zur Utrechtischen Verbindung.
Plaatsingscode KB Den Haag: 194 L 3 (deel 1); plaatsingscode UB Amsterdam: OTM: OK 62-5307-5309

Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tod (1789)

Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? / Eine akademische Antrittsrede bey Eröfnung seiner Vorlesungen gehalten von Friedrich Schiller …. – Jena : In der Akademischen Buchhandlung, 1789. – 32 p. ; 18 cm

Fr. Schillers Geschichte des dreyssigjährigen Kriegs. – Frankenthal : im Verlag der Gegelischen Buchdruckerey .., 1791-1792. – 3 dl. ; in-8
Vele heruitgaven.

Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung / von Friedrich Schiller. – Leipzig : Crusius, 1801-1808. – 2 dl. ; 19 cm.
Plaatsingscode UB Leiden: 2463 G 4-5
In dit drieluik zijn deze eerder verschenen werken van Schiller gebundeld, opnieuw uitgegeven, zij het met wijzigingen en inkortingen. Zo werd in de Geschichte des Abfalls een aanzienlijk aantal passages en zinsneden geschrapt, werd de titel van de Belagerung von Antwerpen aangepast en verviel in Egmont een groot gedeelte van de voorgeschiedenis. Van de editie uit 1801 verschenen in de loop der jaren vele heruitgaven.

De oorspronkelijke teksten zijn te vinden in het historisch kritische standaardwerk Schillers Werke Nationalausgabe, siebzehnter Band, Historische Schriften, erster Teil, Weimar Hermann Böhlaus Nachfolger 1970. Dit deel bevat ook Schillers inaugurele rede.

De tekst van de Dreissigjährigen Krieg biedt de Nationalausgabe in de achtzehnter Band, Historische Schriften, zweiter Teil, Weimar, Hermann Böhlhaus Nachfolger 1976.

Voor Don Karlos zie achtereenvolgens de sechster Band (Erstausgabe 1787, Thalia Fragmente 1785-1787), Weimar, 1973, de siebter Band, erster Teil (Bühnenfassung), Weimar, 1974 en tenslotte de siebter Band, zweiter Teil (Bemerkungen), Weimar, 1986.

In 2011 of 2012 zal verschijnen de neunzehnter Band, zweiter Teil (Bemerkungen zu den Bd. 17 und 18).

Digitale editie in www.gutenberg.de

Digitale editie in www.Wissen-im-Netz.info

Overige historische geschriften

Ook als redacteur, schrijver van een woord vooraf of als auteur heeft Schiller, naast de hiervoor genoemde werken en zijn op historische the mas en personen gebaseerde toneelstukken (zoals Wallenstein / 1799, Maria Stuart / 1801, Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie, uit hetzelfde jaar alsmede Wilhelm Tell / 1804) nog aan een aantal afzonderlijke publicaties over historische onderwerpen meegewerkt. Enkele voorbeelden:

Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen aus mitlern und neuern Zeiten. Erster Band (1788).

Herzog von Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolstadt im Jahre 1547 (1788).

Die Sendung Moses (1790)

Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen Urkunde (1790)

Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon (1790)

Allgemeine Sammlung Historischer Memoires. Erste Abteilung, Bände 1-3 (1790)

Geschichte der französischen Unruhen, welche der Regierung Heinrichs IV. vorangingen (1791)

Geschichte des Malterserordens nach Vertot (1792)

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Marschalls von Vieilleville (1797).

De teksten kunnen gevonden worden in de Nationalausgabe, siebzehnter Band Historischer Schriften, erster Teil en  neunzehnter Band, Teil I, historische Schriften dritter Teil.

Literatuur

Friedrich Schiller und die Niederlande : historische, kulturelle und ästhetische Kontexte / Christian Moser, Eric Moesker, Joachem Umlauf (Hgg.). – Bielefeld : Aisthesis, 2012. – 186 p. : ill. ; 21 cm
Die gesammelten Beiträge gehen auf ein Symposion zurück, das im Jahre 2009 zum 250. Geburtstag Schillers am Goethe-Institut Amsterdam veranstaltet wurde. – Symposium “Schiller und die Niederlande”, 21. bis 21. November 2009. – Met lit. opg. ISBN 978-3-89528-906-4

Matthias Luserke-Jaqui. ‘”Dein Werk muss in Holland bekannt werden.” Friedrich Schillers Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung (1788)’, in: Jan Konst u.a. ed., Niederländisch-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830 (Göttingen : V&R unipress, 2009) 267-286

Schiller und die Niederlande / Eric Moesker. Vortrag gehalten am 10. Mai 2005 im Goe the -Institut Amsterdam zum 200. Todestag Friedrich Schillers (1759-1805) – [Amsterdam] : Goe the -Institut Niederlande, 2009. – 16 p, 24 cm.

Arnold Heumakers, Schillers Don Karlos en de Opstand in de Nederlanden

Anton van der Lem, Ode auf republikanische Freiheit in Zeiten des Absolutismus

Eric Moesker, Schiller en het recht

Eric Moesker, Schiller und die Niederlande

Stephan Jaeger, ‘Schiller und die Quellen seiner Geschichtsschreibung. Eine Untersuchung zur Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung’, in: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft. Internationales Organ für neuere deutsche Literatur 52 (2008) 216-246

Dramatizing the Dutch Revolt : romantic history and its sixteenth-century antecedents / Hugh Dunthorne. – p. 11-31. : ill. In: Public opinion and changing identities in the early modern Ne the rlands : essays in honour of Alastair Duke: (2007), p. 11-31.

Georg Schmidt, ‘Analogien bilden: Schillers Konzept der Universalgeschichte und seine “Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande”‘, in: Wege der Neuzeit : Festschrift für Heinz Schilling zum 65. Geburtstag / hrsg. von Stefan Ehrenpreis … [et al.]. – Berlin : Duncker & Humblot, cop. 2007. – 656 p. : portr. ; 24 cm. – (Historische Forschungen, ISSN 0344-2012 ; Bd. 85). ISBN 978-3-428-12394-0, pp. 533-551.
Plaatsingscode UB Leiden:  S 3700 85

Friedrich Schiller : der unterschätzte The oretiker / [Klassik-Stiftung Weimar] ; Hrsg. von Georg Bollenbeck und Lothar Ehrlich. – Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2007. – 241 S. ; 24 cm. ISBN 3-412-11906-7 .ISBN 978-3-412-11906-5 Pp :
Niet in UB Leiden

Nederlandse historiën : een keuze uit het grote verhaal van de Nederlandse Opstand / P.C. Ho of t ; samengest., hert. [uit het zeventiende-eeuws Nederlands] en toegel. door Frank van Gestel, Eddy Grootes en Jan de Jongste. – Amsterdam : Bakker, 2007. – 345 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met reg. ISBN 978-90-351-2893-4 geb.
Plaatsingscode UB Leiden: S.NED. 53  7940 of 1762 B 19

De Opstand der Nederlanden / Friedrich Schiller; vert. [uit het Duits] Wilfred Oranje; nawoord en annotaties. Eric Moesker. Amsterdam: Boom, cop. 2005. 496 p.: ill.; 22 cm. Bevat achtereenvolgens, gebaseerd op de oorspronkelijke tekst, de vertaling van: Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung, Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tod en tenslotte de Merkwürdige Belagerung von Antwerpen in den Jahren 1584 en 1585. met lit. opg. ISBN 90-8506-116-4 geb.
Plaatsingscode UB Leiden: 9675 E 22

Schiller und die Geschichte / Michael H of mann, Jörn Rüsen, Mirjam Springer, Hrsg. – München [etc.] : Fink, cop. 2006. – 260 p. ; 24 cm. Bijdr. in het Duits of Engels. ISBN 3-7705-4280-0;  ISBN 978-3-7705-4280-2
Plaatsingscode UB Leiden: 3091 G 4

Friedrich Schiller : die Realität des Idealisten / hrsg. von Hans Feger. – Heidelberg : Winter, 2006. – 393 p. ; 22 cm. – (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, ISSN 0179-4027 ; [Folge 3], Bd. 235). ISBN 3-8253-5269-2. ISBN 978-3-8253-5269-1. Hierin o.a.: Daniel Fulda, Schiller als Denker und Schreiber der Geschichte, S. 121-150
Niet in UB Leiden

Hugo Dittberner, Schillers historischer Beruf. Eine Erzählung. In: Friederich Schiller Sonderband. Text+Kritik. Jahrbuch – München : Edition Text+ Kritik, 2005, S. 96-107
Niet in UB Leiden

Der Jenaer Schiller : Lebenswelt und Wirkungsgeschichte 1789-1959 / Günter Schmidt, Volker Wahl. – Bucha bei Jena : Quartus, 2005. – 284 p. : ill. ; 21 cm. – (Palmbaum-Texte. Kulturgeschichte ; Bd. 19) ISBN 3-936455-22-8 kart.
Plaatsingscode UB Leiden:  T 4724 19

Stephan Jaeger, ‘Die Beredsamkeit des Prinzen von Oranien oder Friedrich Schillers äs the tische Erfindung modernen Geschichtsdenkens’, in: Äs the tische Erfindung der Moderne? : Perspektiven und Modelle 1750-1850 / hrsg. von Britta Herrmann …. – Würzburg : Königshausen & Neumann, 2003. – 253 S. : Ill. ; .. cm. – (Stiftung für Romantikforschung ; 17). Beitr. teilw. dt., teilw. engl., teilw. franz. ISBN 3-8260-2061-8 ISBN 978-3-8260-2061-2
Niet in UB Leiden

Die Bildung der Geschichte. Friedrich Schiller und die Anfänge der modernen Geschichtswissenschaft / Thomas Prüfer. – Köln [etc.] : Böhlau, 2002. – VIII, 392 p. ; 21 cm. – (Beiträge zur Geschichtskultur ; Bd. 24). Bew. van proefschr. Keulen, 2000. – Lit.opg. ISBN 3-412-05802-5
Niet in UB Leiden

Geschichtsschreibung oder Roman? : zur Konstitutionslogik von Geschichtserzählungen zwischen Schiller und Ranke (1780-1824) / Johannes Süssmann. – Stuttgart : Steiner, 2000. – 300 p. ; 25 cm. – (Frankfurter historische Abhandlungen ; Bd. 41). Oorspr. proefschrift Berlin, 1998. – Met lit.opg. en reg. ISBN 3-515-07589-5 geb. : DM 96.00, sfr 96.00, S 701.00
Niet in UB Leiden

Schiller-Handbuch / hrsg. von Helmut Koopmann ; in Zusammenarb. mit der Deutschen Schillergesellschaft Marbach. – Stuttgart : Kröner, cop. 1998. – XVIII, 966 p. ; 18 cm. Met lit. opg. en reg. ISBN 3-520-83001-9

Wissenschaft aus Kunst : die Entstehung der modernen deutschen Geschichtsschreibung, 1760-1860 / Daniel Fulda. – Berlin [etc.] : de Gruyter, 1996. – IX, 547 p. ; 24 cm. – (European cultures ; Vol. 7). Oorspr. Dissertation Köln, 1995. – Lit. opg., index. ISBN 3-11-015014-X
Niet in UB Leiden

Schiller als Historiker / hrsg. von Otto Dann, Norbert Oellers und Ernst Osterkamp. – Stuttgart [etc.] : Metzler, cop. 1995. – VI, 341 p. ; 24 cm. Teksten van een symposium, Steinheim, 24-27 maart 1993. – Bevat ook een bijdrage in het Engels. – Met index. ISBN 3-476-01333-2

Gert Ueding, ‘Redende Geschichte. Der Historiker Friedrich Schiller’, in: Evolution des Geistes: Jena um 1800 : Natur und Kunst, Philosophie und Wissenschaft im Spannungsfeld der Geschichte / hrsg. von Friedrich Strack. – Stuttgart : Klett-Cotta, 1994. – 733 p. ; 24 cm. – (Deutscher Idealismus ; Bd. 17). Bijdragen aan een congres, gehouden te Jena van 5-8 oktober 1993. – Reg. ISBN 3-608-91678-4
Plaatsingscode KB Den Haag: ADL 242. Niet in UB Leiden

Schiller unser Kollege : Reden zur 200. Wiederkehr des Eintritts Friedrich Schillers in den Lehrkörper der Universität Jena : 26. Mai 1989 / [Volker Wahl, Erhard Lange und Heinz Penzlin]. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitaet Jena, 1990. – 32 p., 10 p. pl. : ill. ; 21 cm. – (Jenaer Reden und Schriften, ISSN 0232-5969). Rede Jena, 1989. – Met lit. opg.
Plaatsingscode UB Leiden: V 6800 1990: 4

Karl-Heinz Hahn, ‘Schillers Beitrag zur The orie der Geschichtswissenschaft’, in: Friedrich Schiller, Angebot und Diskurs : Zugänge, Dichtung, Zeitgenossenschaft / [Friedrich-Schiller-Universität Jena, Sekt. Literatur- u. Kunstwiss.] ; hrsg. von Helmut Brandt. – 1. Aufl. – Berlin [etc. : Aufbau-Verlag, 1987. – 571 p. ; 22 cm. ISBN 3-351-00258-0, pp. 78-91
Plaatsingscode KB Den Haag: AAK 758

Friedrich Schiller : Kunst, Humanität und Politik in der späten Aufklärung : ein Symposium / hrsg. von Wolfgang Wittkowski. – Tübingen : Niemeyer, 1982. – xix, 410 p. ; 24 cm. … überarb. Referate und Diskussionen des Schiller-Symposiums das vom 30. Oktober bis 1. November 1980 … in Albany … stattfand. Bibliographical references. ISBN 3-484-10440-6
Plaatsingscode UB Leiden: 3733 A 2

Karl-Heinz Hahn, ‘Schiller und die Geschichte’, Weimarer Beiträge 16 (1970), H. 1, 39-69. In: Aufklärung und Geschichte : Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert / hrsg. von Hans Erich Bödeker … [et al.]. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1986 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte ; 81), pp. 388-415

Hinrich C. Seeba, ‘Historiographischer Idealismus? Fragen zu Schillers Geschichtsbild’, in: Friedrich Schiller : Kunst, Humanität und Politik in der späten Aufklärung : ein Symposium / hrsg. von Wolfgang Wittkowski. – Tübingen : Niemeyer, 1982. – xix, 410 p. ; 24 cm. überarb. Referate und Diskussionen des Schiller-Symposiums das vom 30. Oktober bis 1. November 1980 … in Albany … stattfand. Bibliographical references. ISBN 3-484-10440-6
Plaatsingscode UB Leiden: 3733 A 2

Schiller, historical truth, and the Ne the rlands : the genesis of Schiller’s concept of history / [by] John Karl Menzies. – Ann Arbor, Michigan : Univ. Micr of ilms International, 1986. – IV, 287 p. ; 20 cm. Proefschrift Berkeley, Univ. of California, 1981.

Friedrich Schiller and Christian Gottfried Körner : a critical relationship / von Albert J. Camigliano. – Stuttgart : Akademischer Verlag Heinz, 1976. – [IV], 216 p. ; 21 cm. – (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik ; nr. 12). Originally presented as the author’s the sis, University of Wisconsin (Madison), 1974. – Oorspr. proefschrift Madison, Wis., 1974. – Bibliography: p. 207-214. – Met samenvatting in het Duits. ISBN 3-88099-011-5 : DM32.00
Plaatsingscode UB Leiden: 3555 F 27

Schiller und Spanien / von Herbert Koch. – München : Hueber, 1973. – 214 p. ; in-8. – (Münchener romanistische Arbeiten ; 31). Bibliografie: p. 189-207.
Plaatsingscode KB Den Haag: S 754 31

Freedom and dignity : the historical and philosophical thought of Schiller / by Deric Regin. – The Hague : Nijhoff, 1965. – x, 153 p. ; 25 cm. Lit.opg.

Ernst Engelberg, ‘Friedrich Schiller als Historiker’, in: Die Deutsche Geschichtswissenschaft vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Reichseinigung von oben / hrsg. von Joachim Streisand. – Berlin : Akademie-Verlag, 1963. – 354 p. ; 25 cm. – (Studien über die Deutsche Geschichtswissenschaft ; Bd. 1) (Schriften des Instituts für Geschichte. Reihe I, Allgemeine und deutsche Geschichte ; Bd. 20). Met lit. opg., pp. 11-31

Golo Mann, ‘Schiller als Geschichtsschreiber’, in: idem, Geschichte und Geschichten  – [Frankfurt am Main] : Fischer, [cop. 1961]. – 532 p. ; 21 cm
Essays geschr. tussen 1938 en 1961. – Bibliogr.: p. [534]-[535]. Vele heruitgaven.

Richard Dietrich, ‘Friedrich Schiller als Historiker und Geschichtsdenker’, in: Die Welt als Geschichte 19 (1959) 226-243

Schiller als Historiker / Golo Mann. – [S.l.], 1959. – P. 1120-1137. ; cm. In: Merkur ; jrg.13.

Heinrich Sproemberg, ‘Schiller und der Aufstand der Niederlande’, in: Beiträge zur Belgisch-Niederländischen Geschichte / Heinrich Sproemberg. – Berlin : Akademie-Verlag, 1959. – XII, 367 p. ; 25 cm + 2 krt. – (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte ; Bd.3). Gebundelde art. – Met lit. opg., pp. 326-345.

Schillers sämtliche Werke : historisch-kritische Ausgabe in zwanzig Bänden / unter Mitw. von Karl Berger … [et al.] ; hrsg. von Otto Güntter und Georg Witkowski. – Leipzig : Max Hesses Verlag, 1910. – 20 dl. ; 18 cm. Bd.XIV. – 1910. – 415 p. Bevat: Schiller als Historiker. Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande.

Schillers Werke / hrsg. von Ludwig Bellermann. – Krit. durchges. und erl. Ausg. – Leipzig [etc.] : Bibliographisches Institut, [1895-1897]. – 15 dl. : ill. ; 19 cm. – (Meyers Klassiker-Ausgaben). 1: Gedichte. 2: Dramen in Prosa. 3: Don Karlos ; Maria Stuart. 4: Wallenstein. 5: Jungfrau von Orleans ; Braut von Messina, etc. 6: Erzählungen ; Abfall der Niederlande. 7: Dreissigjähriger Krieg. 8: Philosophische Schriften. 9: Gedichte 2. Abt., etc. 10: Dramatischer Nachla. 11: Übersetzungen. 12: Übersetzungen, etc. 13: Philosophische Recensionen, etc. 14: Kleinere historische Schriften.
Het commentaar bij de Historische Schriften is geschreven door The odor Kükelhaus.
Plaatsingscode UB Leiden: 254 F 1-14

Geschichte der deutschen Kulturgeschichtschreibung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Romantik im Zusammenhang mit der algemeinen geistigen Entwicklung dargestellt / Ernst Schaumkell. – Leipzig, 1905. – in-8. – (Preisschriften gekrönt und herausgegeben von der Fürstlich Jablonowski’schen Gesellschaft zu Leipzig ; 39) (Preisschriften gekrönt und herausgegeben von der Fürstlich Jablonowski’schen Gesellschaft zu Leipzig. Historisch-nationalökonomischen Sektion ; 24). Zu Schiller: pp. 179-209
Plaatsingscode UB Leiden: V 3416 39

Schiller als Historiker und Philosoph / von Friedrich Ueberweg ; mit einer biographischen Skizze Ueberwegs von Fr. A. Lange ; hrsg. von Moritz Brasch. – Leipzig : Reissner, 1884. – xlvii, 270 p. : ill. ; 22 cm

Schiller als Historiker / Johannes Janssen. – 2., neu bearb. Aufl. – Freiburg : Herder, 1879. – viii, 221 p. ; 21 cm. 1e dr.: 1863.

Schiller als Historiker : mit besond. Berücksichtigung seiner Geschichte des Abfalls der Niederlande / von Julius Moll. – Krotoschin : Monasch, [c. 1872]. – 106 p. ; 22 cm. Proefschrift Rostock.
Plaatsingscode UB Leiden: 477 C 32

Life of Friedrich Schiller (1825) ; Life of John Sterling (1851) : two biographies / by Thomas Carlyle. – London : Chapman and Hall, [1871]. – vi, 415 p. ; 8ê
Plaatsingscode UB Leiden: 495 G 1

Schiller als Historiker / Johannes Janssen. – Freiburg im Breisgau : Herder, 1863. – 172 p. ; 23 cm

Schiller in seinem Verhältnis zur Wissenschaft / Carl Twesten. – Berlin, 1863. – .. p. ; .. cm

Schiller in seinem Verhältnisse zur Wissenschaft / Karl Tomaschek. – Wien : Karl Gerold’s Sohn, 1862. – iv, 505 p. ; 24 cm

Ho of t en Schiller als geschiedschrijvers, in : Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden / door Johannes Pieter van Cappelle. – Haarlem : Vincent Loosjes, 1827, pp. 337-363.

The life of Friedrich Schiller. Comprehending an examination of his works. – London : printed for Taylor and Hessey, 13, Waterloo Place, Pall Mall, and 93, Fleet Street, 1825 (London : C. Richards, Printer, 100, St. Martin’s-lane, Charing-cross). – vi,[2],352p. : front. ; 8 . Anonymous. By T. Carlyle. – Half-title: Schiller’s life. – With a list of errata. – NSTC 2C7809. Vele herdrukken!