Regeling van de erfopvolging

Om te voorkomen dat de Nederlanden ooit weer tussen de erfgenamen van de landsheer verdedigd werden, werd het recht van opvolging in alle Nederlanden op dezelfde manier vastgelegd. Dat gebeurde in overleg met de hoge adviescolleges van de regering en met de Staten van de provincies, bij de Pragmatieke Sanctie van 4 november 1549.
Het plan om van de Nederlanden een koninkrijk te vormen is meermalen in beraad genomen, maar nooit uitgevoerd.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander,
Staatsinstellingen (ed. 1922), 27-30.