Slag op de Zuiderzee

Van 11 tot 13 oktober 1573 woedde nabij de Hoornse Hop de Slag op de Zuiderzee. Het ging tussen de geuzenvloot onder Cornelis Dircksz van Monnickendam en de koninklijke (“Spaanse”) vloot onder leiding van de graaf van Boussu. Diens vlaggeschip “De Inquisitie” werd overmeesterd en de admiraalsvlag omlaag gehaald, wat het teken was van de overwinning van de Geuzen. Boussu werd gevangengehouden om hem eventueel te ruilen als een van de aanvoerders van de Geuzenpartij in handen van de vijand mocht vallen.

Literatuur

De slag op de Zuiderzee : een vergeten geschiedenis gezien door tijdgenoten, geschiedschrijvers en dichters / [Charl Lavell]. In: West-Friesland’s “oud en nieuw”, ISSN 0925-5257: vol. 53 (1986), pag. 43-68. Samenvatting en gedeeltelijke bew. van ‘De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poëzie tot 1648’, kandidaatsscriptie Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam, 1985. – Met lit.opg.

De slag op de Zuiderzee : in geschiedschrijving en staatsgezinde poëzie tot 1648 / Charl Lavell. – Schagen [etc.] : Lavell, 1986. – 133 p. : ill., krt. ; 21 cm
Kandidaatsscriptie Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam, 1985. – Met lit. opg.
ISBN 90-9001416-0

De slag op de Zuiderzee / door L. Appel. – Zutphen : Walburgpers ; Monnickendam : Vereniging Oud-Monnickendam, 1973. – 87 p. : ill. ; 23 cm. Uitg. in samenw. met de Vereniging Oud-Monnickendam. – Met lit.opg. ISBN 90-6011-062-5 pbk

De slag op de Zuiderzee / G.D. van der Heide. In: Spiegel der historie : maandblad voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen, ISSN 0038-7460: vol. 1 (1966), afl. 4 (okt), pag. 121-124.

Onder de geuzenvlag : de slag op de Zuiderzee / door Jac. Roelofs ; bandtek. en ill. van J.F. Doeve. – Amsterdam : Meulenhoff, [1941]. – 203 p. : ill., krt. ; 24 cm
Historisch jongensboek. – Kultuurkamernummer K 57. – Ook beschikbaar in microvorm.

De slag op de Zuiderzee, of de victorie te water / Hendrik Jan van Lummel. – Utrecht : Van Bentum, 1874. – 16 p. ; 24 cm. – (Voor drie honderd jaren ; jrg. 1873-74, no. 4). Ook beschikbaar in microvorm.

De slag op de Zuiderzee 11-12 October 1573. – Amsterdam, 1873. – 15 p. ; 19,5 cm

De slag op de Zuiderzee in 1573 / door A. H. Nijland. – Hoorn, 1873. – .. p. ; in-8

De slag op de Zuiderzee, in 1573, of De twee stuurlieden : geschiedkundig vaderlandsch tooneelspel / W.H. Warnsinck Bz. – Amsterdam : M. Westerman en zoon : C. van Hulst, 1831. – .. p. : met titelvign. ; in-8. Saakes 9 (1832), p. 301.

De vlag der Inquisitie, of Hoorn in 1565-1573 : roman / Jacob Jansz. Honig Jr.. – Haarlem : J.J.Weeveringh, [1860] (Rotterdam : gedrukt bij Draijer & van Kesteren). – 3 dln. : ill. ;  T.p. met grav. en vign.