Poner una pica en Flandes

Spaans. Vertaling: Een lans plaatsen in Vlaanderen.

Deze uitdrukking wordt nog altijd in Spanje gebruikt in de betekenis van: iets heel moeilijks of onbereikbaars nastreven. Flandes duidt hier op het geheel van de Nederlanden en de zegswijze geeft aan hoe lastig het voor de Spanjaarden was om troepen in de Nederlanden te krijgen. Die moesten immers over land vanuit Italië over de Alpen, door het bevriende Savoye en het Spaanse Vrijgraafschap Bourgondië ( Franche-Comté ) naar het noorden gebracht worden.

Literatuurverwijzing

René Quatrefages, “Alba Cunctator ?”, p. 60, in: Alba : general and servant to the crown / editors Maurits Ebben, Margriet Lacy-Bruijn, Rolof van Hövell tot Westerflier ; advisory committee: Jaap R. Bruijn, Alastair Duke, Simon Groenveld. – Rotterdam : Karwansaray Publishers, 2013.