Weert

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 99.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 135.

Literatuur

Copye van requeste aen den doorluchtighen prince van Orangie, &c. Van de geestelijcken tot VVesel ende Buderick. Ghepresenteert int legher tot VVeerdt den 14/24 iulij 1635. – 1635, 1635. – [4] p. ; in-4. – [A]2. Knuttel 4390.
laatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1635: 2

Baas, J., ‘Hoorne en de Hervorming’, in: Nederlands Archief voor kerkgeschiedenis vol. 42 (1958).

Berg, R. van den, ‘Nederweert en Weert aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog. Een analyse van de kroniek van Maria Luyten uit Weert (1405-1750)’, in: Nederweerts Verleden. Doorsneden land (1989), 75-108.

Beuningen, P., Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop: bijdrage tot zijn biografie (1525-1576) (Assen 1966) .

Biemans, J., ‘ “Om Christi naeme verdreeven” De grens tussen het Land van Weert en Staats-Brabant en haar betekenis op religieus gebied in de periode 1648-1700’, in: Maasgouw 111 (1992) 55-68.

Brief van Lindanus aan Parma over Weert , Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 IX (Brussel 1877-1896), 611.

Coenen, J., Op de keper beschouwd : een geschiedenis van Weert (Weert 2007).

Creemers, C., ‘Kronijk uit het Klooster Maria-Wijngaard 1442-1587’, i n: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 12 (1875) 145-220.

De Beeldenstorm in Weert 1566: Lesbrief Limburgse Geschiedenis (Maastricht 1994).

Flament, A., Chroniek van de heerlijkheid Weert, getrokken uit de stadsrekeningen, charters en andere oorspronkelijke bescheiden (Weert 1892).

Goethals, F., Histoire généalogique de la maison de Hornes (Brussel 1848).

Graaf, R. de, Oorlog om mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648 (2004).

Groenveld, S., ‘Philips van Montmorency, graaf van Horn (1524-1568)’ i n: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 139 (2003) 39-99.

H abets, A., ‘Een vijftal stukken betrekkelijk de hervorming te Weert, 1538-1584, i n: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 12 (1875) 145-220.

Hermans, P. red., Ach lieve tijd: 1000 jaar Weert (Zwolle 2002).

Klaversma, T., Weert tussen 1062 en 1602; een kroniek uit burgemeestersrekeningen (Weert 2008).

K leyntjens, J., Memoranda. Bijdrage tot den Beeldenstorm (Amsterdam 1935): https://www.showeert.nl/artikelen/4%20revoluties//kleyntjes%20beeldenstorm%20navors84.pdf

Nieuwenhuizen, ‘Eene bijdrage tot die kronijk op het jaar 1566’, i n: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 12 (1875) 145-220.

Weert: het verleden van een stad (Weert 1999).

Nouwen W. en J. Wassink, Boerenschansen: verscholen voor Staatsen en Spanj aarden (Weert

).

Salomons, F., ‘ De Beeldenstorm in Weert’, in: Skript: historisch tijdschrift 9 (1985) 179 – 190.

Spierts M. en L. Willems, Gids voor de studie van reformatie, contra-reformatie en katholieke herleving in Limburg 1520-1700 (Maastricht 1991) Plaatsingscode Universiteitbibliotheek Leiden: S 4320 47.

Tubée, C., ‘De Hervormde Gemeente Weert’, in: Weert in woord en beeld: jaarboek voor Weert 8 (1994) 107-113.

Ubachs, P., Handboek voor de geschiedenis van Limburg / P.J.H. Ubachs (Hilversum 2000).

Venner, J., ‘De Beeldenstorm in Weert en Wessem’, i n: Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg 118 (1982) 249-284.

Venner, J., ‘Vrouwen en de reformatie. Godsdienstkeuze en activiteiten van vrouwen in het Maasdal aan het begin van de Opstand’, in: R.M. de la Haye red., Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis (Delft 1997) 37-49.

Wassink, J., ‘ Processen over vreemde overeenkomsten in Weert: over de inname van Groenlo in de Opstand tegen Spanje’, in: D e Maasgouw: weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde , 112.1 (1993), 47-49.

Wassink, J., Van stad en buitenunie: een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795 (Hilversum 2005).

Wolters, M., Notice historique sur l’ancien comte de Hornes et sur les anciennes seigneuries de Weert, Wessem, Ghoor et Kessenich (2006).

Wouters, H., Grensland en bruggehoofd: historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht (Assen 1970).

Wouters, H., ‘Het Limburgse Maasdal gedurende de tachtigjarige- en dertigjarige oorlog, met inleiding en vervolg 1543-1663’, in: Limburgs Verleden. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815 2 (1976) 118-301.