Zottegem

Deze plaats en heerlijkheid, halverwege Aalst en Oudenaarde , behoorde toe aan Lamoraal van Egmond . Hij heeft er zijn standbeeld, en zijn geraamte ligt er te kijk in een grafkelder die van buiten de kerk toegankelijk is. De sleutel is te krijgen bij de toeristen-informatie in het stadhuis er tegen over. Vraag of u ook de raadzaal mag zien. In de raadzaal hangt een kopie van het schilderij van Gaillat, Het eerbetoon aan de graven van Egmond en Hornes , de twee dode lichamen tonend, en de beide hoofden er los boven. Een ander schilderij stelt het kasteel te Egmond voor, dat in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog is verwoest. Tevens vindt u in de zaal een glazen kistje waarin als een relikwie het halswervelbeentje wordt getoond, waardoor de bijl van de scherprechter is gegaan.

Anton van der Lem

Literatuur

Lamoraal Graaf van Egmont, en zijn tijd : [catalogus] : expositie Zottegem, Egmontkasteel, 7 juli – 15 september 1968. – [S.l. : s.n.], [1968] (Zottegem : De Beiaard). – [47] p. : ill. ; 16 × 25 cm. Ingericht door “De Vrienden van het Kasteel van Egmont en zijn Museum”, onder de auspecien van het Gemeentebestuur.

Histoire du procès et de la mort de Lamoral Comte d’Egmont, décapité à Bruxelles, enseveli à Sotteghem / par Eugène Van Damme. – Gand : Imprimerie de F. Hage, 1869. – VI, 67 p. : ill. ; 22 cm

Prijsverzen op de dood van Egmond, bekroond door het Rhetorijk van Sotteghem. – Gent, 1839.