Eraso, Francisco de

Spaans kapitein

In 1578 reisde kapitein Francisco de Eraso naar Zweden om uit naam van Filips II bij de koning van Zweden maritieme steun te vragen voor de strijd tegen de opstandige Nederlanders. Het ging daarbij om de levering van schepen, maar ook om het sluiten van de Oostzee voor de Nederlandse schepen. Eraso verbleef daarvoor lange tijd in Stockholm.

Raymond Fagel

Literatuur

Kapitein Eraso ontbreekt in de Belgische en Nederlandse biografische woordenboeken.

Magdalena de Pazzis Pi Corrales, ‘La “comisión” del capitán Francisco de Eraso a Suecia: una posible alternativa al conflicto con Flandes’, Felipe II (1527-1598). In: José Martínez Millán ed., Europa y la Monarquía Católica, I,2 (Madrid, 1998), 617-634.