Hasselt (Overijssel)


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 404-405.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 157.

Literatuur

“Die saecke der stadt Hasselt” : een bestuurlijk knelpunt ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1590-1594 / Marnix Wicher Berkhoff. – Groningen : [s.n.], 1998

“Te laate genodigt of in’t geheel vergeten” : de positie van Hasselt en Steenwijk binnen het bestuur van het gewest Overijssel, 1621-1795 / Frederik Wilhelm Schmidt. – [S.l. : s.n.], [1994]. – 233 p. : tab. ; 30 cm. Auteursnaam op omslag: Frits Schmidt. – Proefschrift Universiteit Utrecht. – Lit. opg.: p 193-201. – Met een samenvatting in het Engels.

Ende Godts daden niet vergeten : enkele momenten uit de eeuwenlange geschiedenis van het kerkelijk leven te Hasselt en N.O.-Overijssel / L. J. Joosse. – Enschede : Boersma, [1977]. – 105 p. : ill. ; 21×22 cm. Lit. opg. ISBN 90-70058-48-0

Brief van den stadhouder Graaf van Rennenberg aan de regering der stad Hasselt, over de onlusten in Friesland (1580). In: Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijssels regt en geschiedenis: vol. 5, pag. 12-13.