​Bezit verloren, weinig verloren; leven verloren, veel verloren; de eer verloren, alles verloren

Edel gezegde, kenmerkend voor het adellijke zelfbeeld in de vroegmoderne tijd. Dit eerbegrip hield nauw verband met andere edele deugden, zoals virtus , dat in de Romeinse Oudheid onder andere de connotaties had van dapperheid, moed en mannelijkheid.

Yme Kuiper

Literatuur

Yme Kuiper, ‘Oorlogshelden: eer, roem en geloof. Willem Lodewijk versus katholieke adellijke officieren en stadhouders, 1580-1600’, in: Hanno Brand, Joop W. Koopmans (red.), Willem Lodewijk: Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020) (Hilversum, 2020), 77-96, hier 83, n. 31.

M. Kist en H. Wind, E en man van eer. Bloemlezing uit Jancko Douwama’s Geschriften (Hilversum, 2003), ‘Titelverantwoording’.