II: Veranderingen gedurende de troebelen

Het bewind van Alva

Gedurende de onlusten, die vooral ten gevolge van de geloofsvervolging in de Nederlanden ontstonden, veranderde de regering niet wezenlijk van vorm. De Raad van Beroerten, in september 1567 opgericht, was niet als blijvend college bedoeld, en liet alle andere lichamen van bestuur onveranderd voortbestaan. Plannen van hervorming werden wel beraamd, maar niet uitgevoerd. Zelfs de beruchte verandering van het belastingstelsel, met het invoeren van de tiende penning beoogd, kon niet worden gerealiseerd. 

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 154-160.