1607


Gedicht op de vredesonderhandelaar pater Jean Neyen

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 1864, 387.
Oorspronkelijke bron: (achter) Codicille van de Nederl. Oorloghe . In: Bibliotheca Thysiana, Universiteitsbibliotheek Leiden.

De namen dick den aert der menschen voorbescheyen,
En duyden ‘t amt dat haer na te bedienen staet;
Siet, keert Iean het is naei, keert Neyen ghy spelt neyen,
Dus Jean Neyen, die neyt, waer ghy hem grijpt oft laet.
Niet dat de Pater sich op ‘t cleermaken verstaet,
Geestlick en geestich is ‘t neyen, daer ick van spreke,
Met monde, niet met hand, geen cappen, maer den staet;
Ney, Pater Ney, maer wacht dat ‘t garen niet en breke.