Juliana van Stolberg

Juliana van Stolberg-Wernigerode, gravin van Nassau, moeder van Willem van Oranje

Stolberg, 15 februari 1506 – Dillenburg, 18 juni 1580

Juliana van Stolberg huwde op 9 juni 1523, dus op zeventienjarige leeftijd, Filips II, graaf van Hanau (1501-1529) met wie zij twee dochtertjes had. Na diens dood trouwde zij op 20 september 1531 met Willem, graaf van Nassau . Zij was een overtuigd aanhangster van de lutherse leer. Haar vijf zonen: Willem, Jan, Lodewijk, Hendrik en Adolf , zetten zich allen in voor de vrijheidsstrijd van de Nederlanden en de eer van hun huis. Haar oudste dochter Maria trouwde met Willem IV, graaf van den Bergh, die aanvankelijk de Nassaus steunde in hun strijd, maar overliep naar de kant van de Spaanse koning. Haar andere dochters: Maria, Anna, Elisabeth, Catharina, Juliana en Magdalena trouwden allen met Duitse gravenzonen, die vrijwel allen actief meestreden met de Nassaus.

Anton van der Lem

Site

Vrouwenlexicon

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Allgemeine Deutsche Biographie 23 (Leipzig, 1886) 263-265 (Ed. Jacobs)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Dek, Genealogie van het vorstenhuis Nassau , 72

Ditzhuyzen, Oranje-Nassau : een biografisch woordenboek (Haarlem, 1992) 150-152

Den Haag in beelden / Michiel van der Mast, Chris Nigten en Lex van Tilborg ; fotografie Jan Klop ; redactie Michiel Van der Mast. – [Den Haag] : Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, 2015, ©2015. – 175 pagina’s : illustraties ; 24 cm. Uitgave met medewerking van De Nieuwe Haagsche en ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe in 2015. – Met register. ISBN 978-90-806837-7-8 (gebonden)

“Liebe Fraw Mutter – hertzlieber Son” : die Korrespondenz zwischen Prinz Wilhelm von Oranien (1533-1584) und seiner Mutter Gräfin Juliana zu Stolberg und Wernigerode (1506-1580) / Hans Smit
In: Stolberg 1210-2010 : zur achthundertjährigen Geschichte des Geschlechts: (2010), p. 81-97

Deine getreuwe Muter allezeit : Juliana von Stolberg 1506-1580 / von Reinildis van Dithuyzen. – Münster : Aschendorff, 2006. – 112 p. ISBN 3-402-00236-1

Dr. Oma : the healing wisdom of Countess Juliana von Stolberg / Ethel Herr. – Phillipsburg, NJ : P & R Pub., 0606. – p. cm. ; .. cm. – (Chosen daughters). Includes bibliographical references.. ISBN 0-87552-641-1 paper. ISBN 978-0-87552-641-6 paper

Juliana. Eine “Oranierin” aus Stolberg im Harz / Monika Lücke ; Claudia C. Hennrich ; Hrsg. Stolberger Geschichts- und Traditionsverein e.V. ; Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V.. – 1. Aufl. – Halle (Saale) : Druck-Zuck, 06.02.09. – 88 S. : 15 schw.-w. Fotos, 27 farb. Fotos, 6 schw.-w. graph. Darst., 3 farb. graph. Darst. ; 150 mm x 210 mm, 350 gr
ISBN 3-928466-78-X Gb : EUR 10.00

Enkele notities over de beeltenis van Juliana van Stolberg / B. de Vries. In: Militaire entourage rondom Oranje: (1993), p. 81-88.

De afstammelingen van Juliana van Stolberg tot aan het jaar van de Vrede van Munster / A.W.E. Dek. – Zaltbommel : Europese Bibliotheek, [1968]. – p. 225-304. : ill. ; 28 cm. Speciaal nr. van: Spiegel der historie ; jrg. 3, no. 7/8 (jul. 1968).

Juliana van Stolberg / door Käthe Papke ; vert. [uit het Duits] door G.J. Borghart. – Kampen : Kok, [ca. 1960]. – 126 p. ; 20 cm. Vert. van: Der Einsiedler von Stolberg. – Stuttgart : Christl. Verlagshaus, [1935]. – Op omslag: Slot Dillenburg.

Nederlandse afstammelingen-naamdraagsters van gravin Juliana van Stolberg / C.C. van Valkenburg. In: De Nederlandsche Leeuw : maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, ISSN 0028-226X: vol. 76 (1959), pag. kol 150-160.

Juliana van Stolberg : moeder van het verzet / door Marijke de Nes ; met tekeningen van Laura Kuiper. – Hoorn : U.-M. “West-Friesland”, [1951]. – 149 p., [1] bl. pl. en [4] p. pl. : zw. foto’s , portr., tekn. ; 21 cm. – (Kroon-serie ; 1)

Juliana van Stolberg : “Ons aller vrouwe-moeder” / door A.W.J. Mulder. – Amsterdam : Meulenhoff, [1941]. – 238 p. : ill. ; 21 cm. – (Historie en memoiren). Met lit.opg.: p. 234-235.

Rondom Juliana van Stolberg / F.A. Holleman. – [Zutphen] : [s.n.], 1937. – 15 p. ; 24 cm. Overdr. uit: Stemmen des tijds. – Met lit. opg.

Oranje en Nederland : van Gravin Juliana van Stolberg tot Prinses Juliana. De Oranje-vorsten uit het Huis van Oranje-Nassau van 1506 tot op heden / samengest. o.l.v. M.J. Leendertse ; ingel. door F. Beelaerts van Blokland ; geïll. onder leiding van N. Beets. – Amsterdam : Meulenhoff, [1936]. – 227 p. ; 27 cm. Herz. dr. van: Trouw aan Oranje. – oorspr. uitg.: 1934.

Een gedenkteeken voor Juliana van Stolberg : hare beteekenis in den worstelstrijd der vaderen / voor de rijpere jeugd geschetst door C. van Dijl. – Rotterdam : Nijgh & van Ditmar, 1927. – 42 p. : portr. ; 20 cm

Juliana van Stolberg, gravin van Nassau-Dillenburg : 1506-1580 / in den kring der haren geschetst door A. van Hogendorp. – 2e dr. – Nijkerk : Callenbach, 1927. – 292 p. : ill. ; 16 cm. 1e dr. 1902.

Juliana van Stolberg : de stammoeder van het vorstenhuis Oranje-Nassau / door J.B. Meijnen ; met een voorw. van I. Voorsteegh. – Rotterdam : Korteweg & Stemerding, [1927]. – 90 p. : ill. ; 21 cm
Uitg. ter gelegenheid van den 18den jaardag van H.K.H. Prinses Juliana.

De peetmoeder van prinses Juliana, Juliana van Stolberg, gravin van Nassau-Dillenburg 1506-1580 / door J.J. Woldendorp. – Leiden : Jansen, 1927. – 47 p. : ill. ; 22 cm. Met lit.opg.

The mother of the House of Orange / S.C.L. Hanken-Parker. – The Hague : Cikot, 1909. – 27 p. ; 18 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

“Gij hoort het gebed” (Ps. 65 vers 3a) : leerrede … : benevens iets over en eenige brieven van Juliana van Nassau (geb. von Stolberg) / F. Oberman. – Leiden, 1909. – .. p. ; in-8

Juliana van Stolberg, gravin van Nassau-Dillenburg : 1506-1580 / in den kring der haren geschetst door A. van Hogendorp. – 2e dr. – Nijkerk : Callenbach, 1902. – 281 p. : portr. ; 20 cm

Juliana von Stolberg, Ahnfrau des Hauses Nassau-Oranien : nach ihrem Leben und ihrer geschichtlichen Bedeutung quellenmässig dargestellt / von Ed. Jacobs. – Wernigerode enz. : Hendel ; Halle a.d. S. : Hendel, 1889. – XII, 515 p. : facs., 2 uitkl. bl. ; 25 cm