Alonso de Curiel


Biografie

Alonso de Curiel was de zoon van de welvarende handelaar Diego de Curiel, die in Burgos resideerde, maar belangrijke relaties met het hof van Madrid onderhield. De broer van Diego, Jerónimo de Curiel , was in Antwerpen actief, maar had ook intensieve contacten met de landvoogden in de Nederlanden (alleen onder Alva verliep het contact moeilijk). Waarschijnlijk werd Alonso door zijn vader naar zijn oom gezonden om de macht van de familie te verzekeren in de Nederlanden, aangezien Jerónimo geen mannelijk nageslacht had.
In augustus 1577 schreef Jerónimo een aanbevelingsbrief voor zijn neefje aan landvoogd Don Juan van Oostenrijk . Toen Jerónimo door Don Juan naar Parijs gezonden werd, vergezelde Alonso de Curiel hem. Bij de dood van Jerónimo op 9 februari 1578, stelde Alonso voor om naar Don Juan te reizen, maar die weigerde dat. Een maand later kreeg hij echter de opdracht om te onderhandelen met Valentin de Pardieu, gouverneur van Grevelingen. Hij slaagde erin geld in te zamelen uit Antwerpen, Madrid en Burgos. Daarna onderhandelde Curiel met de baron van Montigny en met de magistraat van Sint-Omaars. De rol van Alonso de Curiel in de reconciliatie van de zogenaamde Waalse provincies wordt gewoonlijk onderschat.
Op 4 augustus 1604 werd Alonso de Curiel door Filips III benoemd tot assistent in Sanlúcar, Ayamonte, Lepe, Palos y Huelva ter controle van de schepen uit de Verenigde Provinciën. Op dat moment liet hij zijn benoeming drukken, samen met een verslag van zijn diensten aan de Spaanse kroon in de Nederlanden.

Violet Soen

Archiefmateriaal

Archivo Histórico Nacional, Estado lib. 1010.

Archivo General de Simancas, K. 1545-1547 en E. 578-579

Biblioteca Nacional de España, Mss. 7549 ; een privaat manuscript met kopieën van deze bundel is getranscribeerd in: “Correspondencia de don Alonso de Curiel con Felipe II, don Juan de Austria y otros personajes sobre asuntos de Flandes”, Colección de Documentos Inéditos 51 (1867) 137-244.

Gedrukte bronnen

Relación de los servicios que Alonso de Curiel hizo en Flandes a su Majestad, y los recados que en aprobación dellos tiene , Valladolid, [después 4 de agosto 1603], (Biblioteca del Palacio Real Madrid III/6482, doc. 1)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Diccionario Biográfico Español (ter perse): V. Soen, ‘Alonso de Curiel’,

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

C. H. Th. Bussemaker, De afscheiding der Waalsche Gewesten van de Generale Unie , vol. I, Haarlem, Bohn, 1895-1896, 23-44.

Translaet van eenen gheintercipeerden brief ghesonden van den contador Alonso Curiel aen den prince van Parme: Wt den welcken openbaerlick ontdect worden de valsche ende dobbele treken, waer door de Spaniaert beneersticht te bedrieghen die van herwaerts ouer, om de selue te wapenen teghen haer eyghen Vader-landt / Alonso de Curiel. – Antwerpen : By Christoffel Plantijn, 1579. – 24 p. ; 18 cm
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 393

Lettres interceptes dv Contador Alonso de Cvriel, av Prince de Parme : par lesquelles on peult manifestement descouurit (!) les faulx et doubles traits, dont l’Espagnol tasche d’abuser ceux de pardeça, pour les armer contre leur patrie. – A Anvers : … Christofle Plantin, 1579. – 40 p. ; gr in-8. Titel oorspronkelijk in het Spaans, met Franse vert. – Knuttel 443.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 392