Unum est necessarium

Latijn. Vertaling: Eenheid is het meest nodig.

Lijfspreuk van Henricus Schotanus (1548-1605), eerste hoogleraar in de rechtsgeleerdheid te Franeker, 1585-1605.

Vermelding

Bergsma, W., Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland , 1580-1650 (Hilversum, 1999) 80