Zeeuws-Vlaanderen / Staats-Vlaanderen


Oude drukken

Placcaet, ende ordonnantie op ‘t verheffen vande leenen in Vlaenderen. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, … Alsoo wy altoos in sonderlinghe recommandatie ghehadt hebben de conservatie vande rechten ende gherechtigheden van de Generaliteyt, over ‘t verheffen van de leenen gheleghen in Vlaenderen, onder den resorte van desen Staet … [‘s-Gravenhage, 10 september 1630]. – ‘s-Gravenhage : weduwe en erven van Hillebrant Iacobssz van Wouw, 1630. – 1 p. ; plano. Petit 1627. Plaatsingscode UB Leiden : THYSPF 3522

Literatuur

Stercktenbouw : Staats-Spaanse linies en versterkingen in Noord- en Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) / André Bauwens … [et al.]. – [S.l.] : Rammeloo Communications, 2006. – 38 p. : ill. ; 23×23 cm. In opdracht van de Gemeente Sluis.

Niemandsland in Staats verband : West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna / [F. Westra … et al.]. – [Aardenburg] : Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2004. – 376 p. : ill. ; 24 cm. – (Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, ISSN 1381-9542 ; nr. 32)

‘Frontier Steden en Sterckten’ : vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 / P. Stockman, P. Everaers. – 1e dr. – Hulst : De Maelstede, 1997. – 144 p. : ill. ; 24 cm + krt. Lit. opg.

Verdedigingswerken omstreeks 1600 in West-Zeeuws-Vlaanderen aangelegd op last van de colleges van Brugge en het Brugse Vrije / A. de Keyser. In: Geleefde tijd: (1995), p. 31-50.

A.R. Bauwens, ‘Gijzelingen van protestantse en rooms-katholieke geestelijken in het grensgebied tussen Staats-Vlaanderen westelijk deel en de Spaanse Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw’, in: A. Wiggers, P.H.A.M. Abels, H. ten Boom, P.J. Bos en H. Uil, Rond de kerk in Zeeland (derde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis) (Delft 1991) 159-176

De tweede opstand : geuzenlandgangen en soldatenfoulen in het kustgebied van noordwest-Vlaanderen, 1572-1576 / door A.R. Bauwens. – [Aardenburg] : Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 1989 (Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen ; nr. 18) Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen / M.K.E. Gottschalk. – Assen : Van Gorcum, 1958 II: Van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens de tachtigjarige oorlog. – Met reg. en lit. opg..