Heemskerck, Jacob van

Vlootvoogd

Amsterdam, 13 maart 1567 – Straat van Gibraltar, 25 april 1607

Biografie

[volgt]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII, Deel 1 (Haarlem, 1867) 353-355

Allgemeine Deutsche Biographie 11 (Leipzig, 1880) 234 (Ratzel)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 1043-1044 (H.J. Boldingh)

Terugkeer naar Nova Zembla : de laatste en tragische reis van Willem Barents / JaapJan Zeeberg. – Zutphen : Walburg Pers, cop. 2007. – 254 p. : ill. ; 25 cm
Met index, lit. opg. ISBN 978-90-5730-489-7

Nova Zembla: Behouden Huis : de overwintering op Nova Zembla / Louwrens Hacquebord en Jan Willem Veluwenkamp. In: Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw: (2006), p. 74-85. Met lit. opg.

Nova Zembla : de tochten van Willem Barentsz en de overwintering in het Behouden Huis / Gerrit de Veer ; vert. door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. – 3e, herz. dr. – Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. – 222 p. : ill., krt. ; 22 cm. Vert. gebaseerd op: Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597). – 2 dl. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1917. – (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging ; 14, 15). – Oorspr. uitg.: 1598. – Oorspr. titel van deze uitg.: Om de Noord. – Nijmegen : SUN, 1996. – Met lit. opg. ISBN 90-253-4684-7

T. van Gent, ‘Jacob van Heemskerck – De slag bij Gibraltar op 25 april 1607’, in: 17 Zeventiende eeuwse admiralen en hun zeeslagen / T. van Gent ; [eindred.: L.J.M. Smit]. – Den Haag : Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, cop. 2000. – 104 p. : ill. ; 24 cm. Uitg. ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van het Marineblad. – Met lit. opg. ISBN 90-9013658-4. Pag. 17-20

Rampreizen en Romantiek / M.L. Barend-Van Haeften en P.J. Verkruijsse. In: De as van de Romantiek : opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam: (1999), p. 13-33.

Behouden uit het Behouden Huys : catalogus van de voorwerpen van de Barentsexpeditie (1596), gevonden op Nova Zembla : de Rijksmuseumcollectie, aangevuld met Russische en Noorse vondsten / onder red. van J. Braat … [et al.]. – Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1998. – 343 p. : ill. ; 29 cm. Met lit.opg. ISBN 90-6707-373-3

Boeken en lectuur in het Behouden Huys : de gedrukte werken in de Barentzcollectie van het Rijksmuseum / Willem Heijting. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, ISSN 1381-0065: vol. 4 (1997), pag. 147-168, 330.

Northbound with Barents : Russian-Dutch integrated archaeological research on the Archipelago Novaya Zemlya in 1995 / J.H.G. Gawronski … [et al.]. – Amsterdam : Mets, cop. 1997. – 254 p. : ill. ; 24 cm. Expedition with the hydrographic vessel ‘Ivan Kireev’, 15 August – 18 September 1995, Arkhangelsk-Novaya Zemlya-Arkhangelsk. – Tekst in het Engels en Russisch. – Met 2e titelbl. i.h. Russ.: Na Sever s Barencem. – Met lit. opg. ISBN 90-5330-188-7

Schrikpoeder en Prozac : drie eeuwen Geldersekade-apotheek / Peter-Paul de Baar. In: Ons Amsterdam : maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis, ISSN 0166-1809: vol. 48 (1996), afl. 11 (nov), pag. 281-287.

Papier komt tot leven : het belang van de vondsten op Nova Zembla (1871-1995) / Peter Sigmond. In: Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie, ISSN 0038-7487: vol. 31 (1996), afl. 10 (okt), pag. 418-421.

‘Wat zegt ge van zulke helden?’ : de overwintering op Nova Zembla in 19de-eeuwse schoolboeken / André Beening. In: Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie, ISSN 0038-7487: vol. 31 (1996), afl. 10 (okt), pag. 408-413.

Een ijselijk huishouden : reconstructie van het Behouden Huys / Pieter Floore. In: Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie, ISSN 0038-7487: vol. 31 (1996), afl. 10 (okt), pag. 396-401, 436.

Gevangen in hout en ijs : nieuwe informatie over het Behouden Huys / Jerzy Gawronski. In: Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie, ISSN 0038-7487: vol. 31 (1996), afl. 10 (okt), pag. 390-395, 436.

Langs het noorden naar Azië : het verhaal van de overwintering / Diederick Wildeman. In: Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie, ISSN 0038-7487: vol. 31 (1996), afl. 10 (okt), pag. 378-383.

Om de Noord : de tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer / vert., inl. en annot.: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. – 2e (gecorrigeerde) dr. – Nijmegen : SUN, 1996. – 200 p. : ill. ; 22 cm. 1e dr.: 1996. – Met lit. opg. ISBN 90-6168-463-3

Om de Noord : de tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer / vert., inl. en annot.: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. – Nijmegen : SUN, cop. 1996. – 200 p. : ill. ; 22 cm. Met lit. opg. ISBN 90-6168-463-3

The true and perfect description of three voyages (1609) / Gerrit de Veer ; a facsimile reproduction with an Introduction by Stuart M. Frank ; [transl. from the Dutch by William Phillip]. – Delmar, New York : Scholars’ Facsimiles ÿ& Reprints, 1993. – 258 p. : ill. ; 26 cm. – (Scholars’ facsimiles ÿ& reprints, ISSN 0161-7729 ; vol. 478) (Maritime history series). Vert. van: Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort, drie jaeren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria na de coninckrijcken van Cathay ende China, so mede vande opdoeninghe vande Weygats Nova Sembla, en(de) van’t landt op de 80.grade(n), dat men acht Groenlandt te zijn, daer noyt mensch gheweest is … – t’Amstelredam : by Cornelis Claesz, 1598. – Publ. for the John Carter Brown Library. – Oorspr. Engelse uitg.: London : Pauier, 1609. – Met lit. opg. ISBN 0-8201-1478-2 geb.

Hendrick de Keyser’s Heemskerk monument: the origins of the cult and iconography of Dutch naval heroes / Cynthia Lawrence. In: Simiolus : kunsthistorisch tijdschrift, ISSN 0037-5411: vol. 21 (1992), afl. 4, pag. 265-295.

Die gefahrvolle Reise des Kapitän Bontekoe und andere Logbücher und Schiffsjournale holländischer Seefahrer des 17. Jahrhunderts / Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn ; hrsg., [aus dem Niederländischen] übertr., komment. von M.R.C. Fuhrmann-Plemp van Duiveland. – 2. Aufl. – Tübingen [etc.] : Erdmann Verlag, 1976. – 439 p. : ill. ; 21 cm. Vert. van: Journael ofte gedenckwaerdig beschryvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe van Hoorn. – 1646; Korte historiael, ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia, ende Amerika gedaen, door D. David Pietersz. de Vries. – 1655 en Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort …. – 1598. – Mit 35 zeitgenössischen Darstellungen, Faksimiles, Karten. – 1e dr.: 1972. ISBN 3-7711-0256-1

Die gefahrvolle Reise des Kapitän Bontekoe und andere Logbücher und Schiffsjournale holländischer Seefahrer des 17. Jahrhunderts / Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn ; hrsg., [aus dem Niederländischen] übertr., komment. von M.R.C. Fuhrmann Plemp van Duiveland ; Textred.: Bernd-Wilfried Kießler. – Tübingen [etc.] : Horst Erdmann, cop. 1972. – 439 p. : ill. ; 21 cm. – (Logbücher – Schiffsjournale Holländischer Seefahrer des 17. Jahrhunderts)
Vert. van: Journael ofte gedenckwaerdig beschryvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe van Hoorn, 1646. – Korte historiael, ende journaels aenteyckeninge, van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia, ende Amerika gedaen / door D. David Pietersz. de Vries, artillerij-meester … : waer in verhaelt werd wat batailjes hy te water gedaen heeft, enz., Hoorn : Simon Cornelisz. Brekegeest, 1655. – Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort … deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria na de coninckrijcken van Cathay ende China, so mede vande opdoeninghe vande Weygats Nova Sembla, ende van’t landt op de 80.graden, dat men acht Groenlandt te zijn, daer noyt mensch gheweest is … / Gedaen door Gerrit de Veer van Amstelredam, t’Hoorn [etc.] : voor David Pietersz. de Vries, artillerij-meester van ‘t Noorder-quartier. Tot Alckmaer by Symon Cornelisz. Brekegeest [etc.]. – Mit zeitgenösischen Darstellungen, Faksimiles und Karten. – Die Abb. und Karten wurden alten niederländischen Ausgaben der Berichte von Bontekoe, de Vries und de Veer entnommen.. ISBN 3-7711-0144-1

De overwintering op Nova-Zembla : de tocht van Barents en Heemskerk / H.P. van den Aardweg. – Hoorn : Uitgevers-mij. “West-Friesland”, [1943]. – 190 p. : ill. ; 22 cm

De kortste weg : de tocht van Barents en Heemskerck / A.C.J. de Vrankrijker. – Utrecht : Het Spectrum, [1939]. – 119 p. : ill. ; 19 cm. – (Schijnwerpers. 3e reeks ; 25)

Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597) / verhaald door Gerrit de Veer ; uitgegeven door S.P. L’Honoré Naber. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1917. – 2 dl. : krt., pl. ; 26 cm. – (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging ; 14, 15)
Rugtitel: Barents, Heemskerck, Rijp, reizen naar het noorden 1594-1597. – Boek wordt verfilmd. I: Tekst. – XXVII, 178 p. : ill. – II: Inleiding en bijlagen … en eene bibliographie van de “Drie Seylagien” en literatuur (1583-1917) over de Noordelijke reizen van 1594 – 1597 / door C.P. Burger Jr. – CXXVI p., p. 184-341 : ill. + krt. – Met index.

Scheepstogt van Jakob Heemskerk, na de Oostindiën. In: Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots. : Doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan. Met plaaten: (1884)

Jacob van Heemskerck : zijn leven en streven, herdacht bij gelegenheid van den 275sten gedenkdag van den slag bij Gibraltar / door J. Hendrik van Balen. – Amsterdam : Bremer, 1882. – 31 p., [1] bl. portr. ; 25 cm

De togt van Heemskerk naar Gibraltar / door A. Bogaers. – Haarlem : Kruseman, 1860. – iv, 122 p. ; 20 cm. Franse titelp. vermeldt: De togt van Heemskerk naar Gibraltar (in 1607). – 1e uitg.: 1837.

Heemskerk / door H.A. Meijer, schrijver van ‘De boekanier’. – Amsterdam : Sijbrandi, 1848. – VIII, 214 p. : ill. ; 23 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

Tafereelen uit het noorden : voorgesteld in de noordelijke ontdekkingsreis van Jacob Heemskerk en Willem Barendsz; benevens de merkwaardige lotgevallen van vier Russische bootslieden op Spitsbergen / J.H. Campe ; naar het Hoogduitsch. – 2e dr. – ‘s-Gravenhage : S. de Visser, 1838. – 118 p. : ill. ; kl. 8 º . Vert. van: Gemälde des Nordens, dargestellt in J. Heemskerk’s und W. Barenz nördliche Entdeckungsreise und den merkwürdigen Abentheuern vier russischer Bootsmänner auf Spitzbergen. – 1824.

De togt van Heemskerk naar Gibraltar, in 1607 : dichtstuk in drie zangen / door Johs. Phs. van Goethem. – Amsterdam : De Grebber, 1837. – XII, 87 p. ; 22 cm

De togt van Heemskerk naar Gibraltar : dichtstuk / door A. Bogaers. – [S.l. : s.n.], 1837. – [VI], 124 p. : ill. ; 24 cm

Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein : in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen / door G. Engelberts Gerrits. – 2e dr. – Amsterdam : Schalekamp en Van der Grampel, 1830. – iv, 251 p. : ill. ; 17 cm.1e uitg. 1824.

Tafereelen uit het noorden : voorgesteld in de noordelijke ontdekkingsreis van Jacob Heemskerk en Willem Barendsz. : benevens de merkwaardige lotgevallen van vier Russische bootslieden op Spitsbergen / J.H. Campe ; naar het Hoogduitsch. – 2e dr. – ‘s-Gravenhage : S. de Visser, 1828. – 143 p., [4] bl. pl. : gekl. ill. ; 17 cm. Vert. van: Gemälde des Nordens, dargestellt in J. Heemskerk’s und W. Barenz nördliche Entdeckungsreise und den merkwürdigen Abentheuern vier russicher Bootsmänner auf Spitzbergen. – 1824. – 1e dr.: 1825.

Tafereelen uit het noorden : voorgesteld in de noordelijke ontdekkingsreis van Jacob Heemskerk en Willem Barendsz., benevens de merkwaardige lotgevallen van vier Russische bootslieden op Spitsbergen / J.H. Campe ; naar het Hoogduitsch. – ‘s-Gravenhage : S. de Visser, 1825. – 143 p. : ill. ; in-12. Vert. van: Gemälde des Nordens, dargestellt in J. Heemskerk’s und W. Barenz nördliche Entdeckungsreise und den merkwürdigen Abentheuern vier russischer Bootsmänner auf Spitzbergen. – 1824. – Saakes 8 (1826), p. 224.

Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden, J. van Heemskerk en P. Psz. Hein : in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen / door G. Engelberts Gerrits ; met platen en portretten [van H.P. Oosterhuis bij D. Veelwaard]. – Amsterdam : Schalekamp en Van de Grampel, 1824 (Amsterdam : B. Barteling). – IV, 249 p., [4] bl. pl. : zw. grav. ; 16 cm. Saakes 8 (1825), p. 109. – Met een Opdracht en een Voorberigt van de schrijver, gedateerd 1824. – Digitaal beschikbaar.

Album amicorum van Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812) ; dl. 1, fol. 57v-58r. Afbeelding: penning met daarop afgebeeld de slag bij Gibraltar (1607) en de begrafenis van admiraal [Jacob van] Heemskerk (1567-1607) / door Dirck Strycker. – [S.l.], [derde kwart 18de eeuw]. – Papier, 2 fol. : Gravure. ; 85×68 mm
Plaatsingscode Den Haag, KB : 132 F 13/1

Verhael van de eerste Schip-vaert Der Hollandische ende Zeeusche Schepen Door ‘t Way-gat, By Noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, na de Coninckrijcken Cathay ende China. Met drie Schepen, uyt Texel gezeylt in den Iare 1594. Hier achtyer is by-ghevoeght de beschrijvinghe van de Landen Siberia, Samoyeda, ende Tingoesa… / [Getogen uyt het Iournael van Gerrit de Veer]. – T’Amsterdam : Ioost Hartgers, 1648. – 57 p. : titelvignet en 1 uitsl.plt. met 6 ill. ; in-4. – A-C8 D6. Gedeeltelijke nadruk : Begin ende Voortangh… / [Isaac Commelin]. – 1645. Bevat tevens 2e reis 1595 en 3e reis 1596/1597 (Willem Barentsz); 4e reis 1609 (Henry Hudson); Discours Johannis Isaaacius Pontanus. – In :Oost-Indische Voyagien… / [Joost Hartgers]. – t’Amstelredam : Voor Joost Hartgerts, 1648. – (1). – Tiele(Mem), 101. – Tiele(Bibl), 1132. – Landwehr, 251. – Linschoten, 8; 14/15.
Plaatsingscode UB Leiden: 1366 E 15: 1

Derde voornaemste Zee-getogt (der verbondene vrye Nederlanderen) Na de Oost-Indien; Gedaan Met de Achinsche en Moluksche Vloten, onder de Ammiralen Iacob Heemskerk, en Wolfert Harmansz. In den Jare 1601, 1602, 1603 In de welcke Verscheiden Zee-gevallen, vreemde Eilanden…beschreven werden, waardig om lezen. Getrocken Uyt de naarstige aanteekeningen van Willem van West-Zanen, Schipper op de Bruin-Vis, en met eenige noodige byvoegselen vermeerdert door / H. Soeteboom; Willem van West-Zanen. – t;Amsteldam : By Jan Jacobsz. Schipper…, 1648. – (6), 30 p. : titelvignet, krt., 3 pltn., afbn. ; in-4
Tiele(Mem.), 162. – Tiele(Bibl.), 1206 noot.
Plaatsingscode UB Leiden: 354 C 30

Kort verhael van d’eerste Schipvaerd [1594] der Hollandsche ende Zeeusche Schepen by noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, nae de Coningrijcken van Cathay ende China, / Getogen uyt het Iournael van Gerrit de Veer. – [Amsterdam] : [Joannes Janssonius], [1645]. – 71 p. : 6 krtn., 26 afbn. (genummerd 0 t/m 31; nr. 9 genummerd als 10). ; in-4 oblong. – A-I4. Bevat tevens 2e reis 1595 en 3e reis 1596/1597 (Willem Barentsz); 4e reis 1609 (Henry Hudson); Beschrijvinghe van de Landen Siberia, Samoyeda ende Tingoesa; Discours Johannis Isaaacius Pontanus. – In : Begin ende Voortgangh… / [I. Commelin] . – [Amsterdam] : [Joannes Janssonius], 1645. – (deel 1 ; nr. 1). – Tiele(Mem), 4. – Tiele(Bibl), 81. – Landwehr, 250. – NHSM I, 105. – Linschoten, 8; 14/15.

The True and perfect Description of three Voyages, so strange and woonderfull, that the like hath neuer been heard of before / Gerrit de Veer. – London : for T. Pauier, 1609. – [160] p. ; in-4. Bevat tevens 2e reis 1595 en 3e reis 1596/1597 (Willem Barentsz). – Tiele(Mem), p. 109. – Linschoten, 8; 14/15.

Vraye description de trois voyages de mer très admirables faits en trois ans, a chacvn an vn, par les navires d’Hollande et Zelande av Nord par derriere Norwege, Moscovie, et Tartarie, vers les Royaumes de China & Catay…/ par Girard Le Veer. – Imprim. à Amsterdam : chez Cornille Nicolas, 1609. – 45 p. : titelpr. en 31 ill. ; in-2. In 1 band met diverse reisbeschrijvingen. – Tiele (Mém.) 99. – Tiele (Bibl.), 1131 noot. – Linschoten, 14 en 15.

Epitaphivm, Ter eeren den … Krijghs-held Hr. Jacob van Heems-kercke, Admirael …. – [S.l. : s.n.], [1607]. – 1 bl. ; in-plano. Lijkdicht over van Heemskerck. – Het geheel is onderteekend: F.P.O.D. – Knuttel 1378/vd Wulp 1078.