Leerdam

Zuid-Hollands stadje aan de noordoever van de Linge, destijds met dubbele omgrachting. Nadat het Spaanse leger in 1574 op 3 oktober het beleg van Leiden had moeten opgeven, heeft het Leerdam ingenomen en verwoest.

Anton van der Lem

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 306-307

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 226.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 64 (A. v. d. Burgh, Hoe … Hollant tot een graefschap is afgesondert).

Literatuur

Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw / Marijke Gijswijt-Hofstra. – Dieren : De Bataafsche Leeuw, cop. 1984. – 244 p. : ill. ; 25 cm + samenvatting in het Engels (p. 245-246)
Ook verschenen als proefschrift Amsterdam, 1984. – Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6707-044-0 geb.

Leerdam in de Gouden Eeuw / R. v.d. Berg. – Ameide : Crezée Ameide, [ca. 1978]. – 145 p. : ill. ; 24 cm. Lit. opg.: p. 141-143.

Programma der nationale feestviering te Leerdam op den 1sten april 1872. – Leerdam : [s.n.], 1872. – 1 vel plano.