Champagney, Frédéric Perrenot, heer van

Barcelona, 3 april 1536 – Dôle, 1602

Biografie

Frederik of Frédéric Perrenot was de jongste broer van Antoine Perrenot, kardinaal Granvelle. Hij was baron van Ronse en Aspremont en heer van Champagney (Vrijgraafschap Bourgondië), waarnaar hij gewoonlijk werd genoemd. Hij was katholiek, maar anders dan zijn familieleden een fel tegenstander van het Spaanse bewind: hij wilde een nationale regering van de Nederlanden, maar met als enige godsdienst de katholieke. Dit standpunt maakte hem bij beide partijen onbemind en zelfs gehaat. [wordt vervolgd]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XV (Haarlem, 1872) 203-204 (s.v. Perrenot)

Biographie Nationale de Belgique XVII (Bruxelles, 1903) 46-59 (E. Gossart)

Nationaal Biografisch Woordenboek 1 (Brussel, 1964) 749-753 (M. van Durme)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (Leiden, 1911) 1093-1096 (S.P. Haak) (s.v. Perrenot)

Schepper, Hugo de, ‘Frederik Perrenot van Champagney (1536-1602), het ‘enfant terrible’ van de familie Granvelle’, in: De Jonge, Chr. en Janssens, G. (eds.), La famille de Granvelle et les anciens Pays-Bas. Liber doctori Mauricio van Durme dedicatus (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B vol. 17; Leuven: Universitaire Pers, 2000), p. 233-244. (Franstalige bewerking) Frederik Perrenot van Champagney (1536-1602), het “enfant terrible” van de familie Granvelle / Hugo de Schepper. In: Les Granvelle et les anciens Pays-Bas: (2000), p. 233-244. Met samenvatting in het Frans.

Frederik Perrenot, Heer van Champagney, en zijn strijd met Willem van Oranje (1574-1584) / door G. Renson. – Antwerpen [etc.] : Standaard, 1949. – 53 p. ; 19 cm. – (Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding ; jrg. 43, nr. 4, verhandeling 405). Omslagtitel: Frederik Perrenot en zijn strijd met Willem van Oranje.

Mémoires de Frédéric Perrenot sieur de Champagney 1573-1590 / avec notice et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy. – Bruxelles : Heussner, 1860. – cxix, 426 p. ; 23 cm. – (Collection de mémoires relatifs à l’histoire de Belgique ; 6). Uitg. van: La Société de l’Histoire de Belgique. – Aan de kop van de titelp.: XVIe siècle.

Brieven van Champagney : (July – October 1576) / medegedeeld door J. van Vloten. – [S.l. : s.n.], 1860. – 37 p. ; 24 cm. Brieven in het Frans. – Overdruk uit: Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen ; dl. 5, p. 238-273 (Middelburg : Altorffer, 1860).

Responce d’vn bon Patriot et Bovrgeois de la Ville de Gand, au libelle fameux du Sr de Champagney, entitulé Auis d’un Bourgeois de la ville de Gand, qui se ressent amerement du calamitez de sa ville. – [S.l. : s.n.], 1583. – [24] p. ; in-4. Auteur is Phil. de Marnix. – Knuttel 633.