Haeck, Pieter

Middelburg, ? – ?, ?

Pieter Haeck stamde uit een adellijke Zeeuwse familie. Hij werd geboren in Middelburg, waar zijn vader verschillende keren tot burgemeester werd gekozen. Ook Pieter maakte carrière in dienst van de stad: hij werd er kwartiermeester in 1535, tresorier in 1550, schepen in 1551 en 1552. Keizer Karel V benoemde hem per 1 januari 1553 tot baljuw van Middelburg. In 1557 moest hij in actie komen vanwege ongeregeldheden tussen burgers en Spanjaarden. De laatsten hadden de gewoonte met geladen geweren en bogen de stad in te willen trekken. Prins Willem van Oranje belastte Pieter Haeck in 1562 met het opnemen van de rekening in de Staten van Walcheren. Bovendien liet de prins Pieter Haeck en diens zwager Quinten Weytsen als vertegenwoordigers optreden van zijn zoon Filips Willem , als heer van Maartensdijk eerste edele in de Staten van Zeeland. Haeck was de Opstand en de prins bijzonder toegedaan en nam deel aan de actie van Jan van Marnix, heer van Toulouse , tot verrassing van het fort Rammekens. Haeck voerde het bevel over drie schepen, maar omdat de commandant de toegang tot Rammekens weigerde, trok hij met de overigen de Schelde weer op. Bij Oosterweel zette hij zijn mannen aan wal, die met Marnix op 13 maart 1567 door de legers van Arenberg en Beauvoir in de pan werden gehakt. Om zijn deelname aan deze actie werd hj op 5 mei en 26 juni voor de Raad van Beroerten gedaagd en op 6 oktober bij verstek veroordeeld tot verbanning en verbeurdverklaring van zijn goederen. De verdere levensloop van Pieter Haeck is onbekend. Als Willem van Oranje op 7 februari 1574 weer een baljuw van Middelburg benoemt, wordt dat Joos de Moor, waarbij Pieter Haecks ‘aflijvigheid’ wordt vermeld.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII (eerste stuk) (Haarlem, 1867) 39-40

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1914) 522-523 (C. de Waal)