Paulus Buys

Landsadvocaat van Holland, medestander van Willem van Oranje

Amersfoort, 1531- IJsselstein, 4 mei 1594

Biografie

Zie de links hieronder naar Van der Aa en het NNBW.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II, vierde stuk (Haarlem, 1855) 1549-1553 (s.v. Buis) Allgemeine Deutsche Biographie III (Leipzig, 1876) 676-677 (P.L. Muller) Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 519-523 (S.P. Haak) Paulus Buys en Leicester / door L. J. Rogier. – Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1948. – 30 p. ; 24 cm
Inaugurele rede Nijmegen. – Met lit. opg. – Boek is gedigitaliseerd in 2014. Paulus Buis (Busius) c. 1565-1617 / S.J. Fockema Andreae. – Alphen aan den Rijn, 1947. – 5 p. ; 20 cm
Overdr. uit: maandblad Samson; jrg. 61, 1947, p. 24. Onbekende raadpensionarissen / A. de Fouw Jr. ; ingel. door D.H.Th. Vollenhoven. – ‘s-Gravenhage : D.A. Daamen’s Uitgeversmaatschappij, 1946. – 209 p., [5] bl. pl. : ill. ; 24 cm
Betreft de raadpensionarissen: Paulus Buys, Adriaan Pauw, Gaspar Fagel, Heinsius en Laurens Pieter van de Spiegel. Het leven van Mr. Paulus Buys, advocaat van den lande van Holland / Willem van Everdingen. – Leiden : [s.n.], 1895. – XIII, 186 p. ; 23 cm. Proefschrift Leiden. – Bevat ook Franse tekst. – Lit. opg. – Ook beschikbaar in microvorm.