Rijmenam

Dorp in Brabant, vier kilometer ten oosten van Mechelen. Op 2 augustus 1578 vond hier een treffen plaats tussen het leger van de Staten-Generaal en dat van de landvoogd Don Juan van Oostenrijk . Don Juan verloor de strijd, die hem door Alexander Farnese, prins van Parma, was ontraden.

Oude drukken

[Het gevecht tusschen Rymenant ende Mechelen in Brabandt … 1578]. – [S.l. : s.n.], [1645]. – 1 krt. ; 25×32 cm Kaart van: Rijmenant, België. – Geëtst door F. vanden Wyngaerdt. – Uit: Strada, 1647. – Muller, Historieprenten, 789. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis. Plaatsingscode UB Leiden : COLLBN Port 78 N 202.

[Revocatio exercitus catholici ad Rimenantam io Austriaco gubernatur 1578]. – [S.l. : s.n.], [1647]. – 1 krt. ; 30×42 cm. Kaart van: Rijmenant, België. – Geëtst. – Uit: Strada, 1647. – Muller, Historieprenten, 788. -Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis. Plaatsingscode UB Leiden : COLLBN Port 78 N 201.

Literatuur

A. Reydams, `De slag van Rijmenam 1578′, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 5 (1894)