Sint-Anna ter Muiden


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 254-255.

Literatuur

St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve / door H.Q. Janssen. – Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. – viii, 264 p. : ill. ; 23 cm