Houwaert, Jan Baptist

Brabants letterkundige

Biografie

[in voorbereiding]

Werken

Declaratie van die triumphante Incompst vanden … Prince van Oraignien binnen die princelijcke stadt van Brussele, geschiet in t’iaer ons heeren Duysent, vijfhondert, achtentseventich, den achthiensten Septembris / beschreuen ende ghecomponeert door Jehan Baptista Houwaert. – T’Antwerpen, : Ghedruct by Christoffel Plantijn,, 1579. – 158 p. : ill. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: 1367 E 9

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VIII, 2 (Haarlem, 1867) 1340-1344 (Jan Baptiste)

Allgemeine Deutsche Biographie 13 (Leipzig, 1881) 211 (Martin) (Jan Paptiste)

Biographie Nationale de Belgique 9 (Bruxelles, 1886-1887) 554-560 (Ch. Rahlenbeek)

Nationaal Biografisch Woordenboek 1 (Brussel, 1964) 620-627 (F. Van Vinckenroye) (Jan Baptist)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Willem van Oranje verheerlijkt en verguisd / Anton van der Lem. – Leiden : Primavera Pers. In: Bronnen van kennis: wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek; red. Paul Hoftijzer, Kasper van Ommen, Geert Warnar, Jan Just Witkam: (2006), p. 73-84. Met lit. opg.

Hoe de hoogste machthebber in de Nederlanden een stroman wordt : de Brusselse intocht van aartshertog Matthias in 1578 / Stijn Bussels. In: Bijdragen tot de geschiedenis, ISSN 0006-2286: vol. 85 (2002), afl. 3-4, pag. 151-168. Met samenvatting in het Engels.

Drukken of het geschreven staat: Jan Baptist Houwaert en de civilité / Kees Gnirrep. – Amsterdam : Universiteitsbibliotheek. In: Scripta manent: drukletters over schoonschrift, of een vriendenboekje van collega’s aangeboden aan drs. A.R.A. Croiset van Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam; verz. door Piet Visser; [eindred. Yvonne Gnirrep]: (1997), p. 10-17.

1577 : Jan Baptist Houwaert laat twee tafelspelen opvoeren voor Willem van Oranje en de leden van de Staten-Generaal te Brussel : het genre van het tafelspel: soorten, thematiek, opvoeringswijzen / Patricia Pikhaus. – Amsterdam : Amsterdam University Press. In: Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen; onder hoofdred. van R.L. Erenstein; red. D. Coigneau … [et al.]: (1996), p. 134-141.

J. B. Houwaert en zijn landgoed ‘Cleyn Venegien’ / [door] Flor van Vinckenroye. – Leuven : Peeters. In: Miscellanea Neerlandica: opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag; onder red. van Elly Cockx-Indestege en Frans Hendrickx. III: (1987), p. 213-228.

Een verwaarloosde Houwaert-druk uit 1563 / Werner Waterschoot. – Leuven : Peeters. In: Miscellanea Neerlandica: opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag; onder red. van Elly Cockx-Indestege en Frans Hendrickx. II: (1987), p. 325-335.

Jan Baptist Houwaert en Lucas d’Heere verwelkomen Willem van Oranje te Brussel en te Gent in 1577 / W. Waterschoot. In: Handelingen van het … Nederlandsche Philologencongres, ISSN 0165-3741: vol. 38 (1984), pag. 443-453.

J. B. Houwaert, grand seigneur de Maelbeek / Albert Winnick. In: Les cahiers historiques : deux mille ans de la vie des belges et de leurs relations avec les peuples du monde: vol. 8 (1973), afl. 4, pag. 29-34.

Onuitgegeven werk van J.B. Houwaert in het handschrift J. Michiels / F. van Vinckenroye. – [Leuven]. In: Hulde – Album Prof. Dr. J.F. Vanderheyden: (1970), p. 109-116.

370 jaar geleden overleed J.B. Houwaert / Jos Laportej. In: Eigen schoon en De Brabander : orgaan van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van West-Brabant en van den Gidsenbond der gouw Brussel: vol. 52 (1969), afl. 3-4 (mrt-apr), pag. 163-167.

Johan Baptist Houwaert / Eugeen de Bock. In: Brabant : tweemaandelijks tijdschrift van de Toeristische Federatie, ISSN 0006-8616: (1969), afl. 2, pag. 15-17.

Jan van der Noot en Jan-Baptist Houwaert / [door] F. Van Vinckenroye. – Leuven : [Katholieke Universiteit Leuven]. – (Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie. 5e reeks ; dl. 5). In: Liber alumnorum Prof. Dr. E. Rombauts: aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap; samengest. door Norbert de Paepe en Lode Roose: (1968), p. 179-187.

Nog eens over Houwaert. In: Spiegel der letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, ISSN 0038-7479: vol. 9 (1965-1966), afl. 4, pag. 265-267.

Van Acontius tot Alcontio : de rederijker ‘Elck kan falen’ en J.B. Houwaert / J.C. Arens. In: De nieuwe taalgids : tweemaandelijks tijdschrift, ISSN 0028-9922: vol. 58 (1965), afl. 6 (nov), pag. 395-396.

J.B. Houwaert en zijn afhankelijkheid van Cornelis van Ghisteles en D.V. Coornherts vertaalwerk / F. van Vinckenroye. In: Spiegel der letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, ISSN 0038-7479: vol. 7 (1963-1964), afl. 3 (1964), pag. 185-203.

Jan Thieullier, lofdichter van J.B. Houwaert / [door] F. van Vinckenroye. In: Spiegel der letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, ISSN 0038-7479: vol. 6 (1962-1963), afl. 1 (1962), pag. 57-62.

Wisselend beeld in de Houwaert-waardering / F. van Vinckenroye. – [Antwerpen], [1961]. – 17 p. ; in-8. Overdr. uit: Spiegel der Letteren, jg. 5.

Jehan Baptista Houwaert / Willem van Eeghem en Fernand Baudin. – Brussel. In: Verzameling Kostbare werken: ontstaan en ontwikkeling van een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek: [tentoonstellingscatalogus; red. George Colin et al.]: (1961), p. 139-141.

Cornelis Cruls bewerking van Erasmus’ Colloquium absurda in een werk van Johan Baptist Houwaert / [door] Gilbert Degroote. – Antwerpen : De Sikkel, 1960. – p. 161-174. ; 23 cm. Overdr. uit: Spiegel der letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap ; IV, 1960, afl. 3.

Johan Baptist Houwaert / door Eug. de Bock. – Antwerpen : De Sikkel, 1960. – 139 p. : ill. ; 21 cm. Met lit. opg.

De refreinen van J. B. Houwaert / [door] F. van Vinckenroye. In: De nieuwe taalgids : tweemaandelijks tijdschrift, ISSN 0028-9922: vol. 49 (1956), afl. 1, pag. 41-46.

Opnieuw plagiaat bij Houwaert? / [door] J.J. Mak. In: De nieuwe taalgids : tweemaandelijks tijdschrift, ISSN 0028-9922: vol. 44 (1951), afl. 5, pag. 284-288.

Jan Baptist Houwaert / [door] Flor. Van Vinckenroye. In: Nieuw Vlaanderen : algemeen weekblad: vol. 9 (1943), afl. 2 (16 jan), pag. 4, 8.

Jan Baptist Houwaert en Willem van Oranje : een presentexemplaar? / Willem de Vreese. In: Het Boek 22 (1933) 119-126

J.F. Vanderheijden, De grafzerk van J.B. Houwaert, in: Het Boek 20 (1931) 161-165

J.F. Vanderheijden, J.B. Houwaert en Olivier de la Marche, in: Tijdschrijft voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 51 (1927) 49-64

Frans van Veerdeghem, Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw, in: Nederlandsch Museum (1894) 321-351

Drie onuitgegeven werken van J.-B. Houwaert / Frans van Veerdeghem en Osc. van den Daele. – Brussel, 1893. – in-8, in: Bulletin de l’Académie Royale de Belgique.

Gerrit Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de zestiende eeuw, Leiden, II (1889) 33-43

Karel Frans Stallaert, Jan Baptista Houwaert, beschouwd als dichter en als staatsburger, in: Nederlandsch Museum, 2de reeks, 2 (1885) I, 83-118, 351-381

C. Ruelens, Le poète Jean-Baptiste Houwaert. Documents inédits, in: Le Bibliophile Belge III (1868) 23-27