Belle / Bailleul

Dorp in de Vlaamse Zuidwesthoek, thans in Noord-Frankrijk gelegen.

Anton van der Lem

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 227.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 22, 317.

Literatuur

Documents inedits relatifs a la ville de Bailleul en Flandre / [publ.] par Ignace De Coussemaker. – Lille, 1877-[1878]. – 3 dl.

C. Plouvier, Les troubles religieux à Bailleul , Mémoire de maîtrise, Lille, 1978. (Source: Solange Deyon, Alain Lottin, Les casseurs de l’été 1566. Paris 1981, p. 52)

De Beeldenstorm / J. Scheerder. – Bussum : De Haan ; Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1974, pp. 38-40.

De emigratie uit Belle, Poperinge en Hondschoote tijdens de Spaanse overheersing / J.H. Bekouw. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, ISSN 1385-4984: vol. 17 (1963), pag. 201-222.

Joannes Baptista Gramaye, Belgiolum (Lille, Christophe Beys, 1612) 4 ff.
Dit zeldzame boekje is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Leuven