Jean Du Bois

?-?

Jean Du Bois is geregistreerd als advocaat in de Raad van Vlaanderen. Later werd hij pensionaris van Gent en op 7 augustus 1567 procureur-generaal van de Grote Raad van Mechelen. De hertog van Alva benoemde hem in 1567 tot procureur-generaal in de Raad van Beroerten; op 20 september 1567 legde hij de eed af een goed katholiek en trouw onderdaan van de koning te zijn en absolute geheimhouding te bewaren. In die functie was hij in eerste instantie belast met de dossiers in de gewesten ten noorden van de grote rivieren, in tweede instantie met het eisen van de doodstraf tegen de graven van Egmond en Horn. Hij maakte zich opnieuw verdienstelijk voor Alva met een missie naar Gent, om de stad te bewegen tot het invoeren van de Tiende Penning. Tijdens het machtsvacuüm na de dood van Requesens in 1576 zag Du Bois zijn kans schoon, en verzocht hij om zijn ontslag als lid van de Raad van Beroerten.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II (tweede stuk) (Haarlem, 1854) 780

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Le conseil des troubles : liste des condamnés (1567-1573) / par A.L.E. Verheyden. – Bruxelles : Palais des Académies, 1961. – xii, 596 p. ; 30 cm
Aan de kop van de titelpag.: Académie Royale de Belgique, Commission Royale d’Histoire. – Index.

Procès criminels des Comtes d’Egmont, du Prince de Horne, et autres seigneurs Flamands, faits par le Duc d’Albe, de l’ordre de Philippe II. Roi d’Espagne. – Amsterdam, 1753. – 2 dl. : ill. ; in-8. Auteur: Jean du Bois.
Plaatsingscode UB Leiden: 1220 E 15-16

Noot van de redactie: Van der Aa baseert zich op: Bor IV, 238; Beaufort, Leven Willem I , II, 30; Wagenaar VI, 251 en 259; Ph. de Kempenaere, Vlaemsche Kronijk , 45, 99