Raad van Beroerten / Conseil des Troubles

[Beschrijving volgt]

Literatuur

Het kwade exempel van Gelre : de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 / Maarten Hageman. – [Nijmegen] : Vantilt, cop. 2005. – 453 p. : ill. ; 25 cm. – (Werken uitgegeven door Gelre, ISSN 0929-9858 ; no. 59). Ook verschenen als proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2005. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-77503-23-4 geb.
Plaatsingscode UB Leiden:

Repressie in het hertogdom Limburg en de drie andere Landen van Overmaas 1567-1570 / J.M.H. Mosmuller
In: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal : jaarboek …, ISSN 1380-2216: vol. 6 (1996), pag. 68-98.
Plaatsingscode UB Leiden:

Le conseil des troubles / par Alphonse L. E. Verheyden. – Flavion-Florennes : Ed. Le Phare [etc.], 1981. – 356 p. : ill. ; 20 cm. – (Histoire du protestantisme en Belgique et au Congo Belge ; t. 11)
Lit.opg. – Indices.
Plaatsingscode UB Leiden:

Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten / door A. Jamees; met verbeteringen en een concordans door B.A. Vermaseren. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1980. – 64 p. ; 24 cm
Aan de kop van de titelpagina: Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur – Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën – Algemeen Rijksarchief. – Met lit. opg., index.
Plaatsingscode UB Leiden:

Le conseil des troubles : liste des condamnés (1567-1573) / par A.L.E. Verheyden. – Bruxelles : Palais des Académies, 1961. – xii, 596 p. ; 30 cm
Aan de kop van de titelpag.: Académie Royale de Belgique, Commission Royale d’Histoire. – Index.
Plaatsingscode UB Leiden:

Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten / door A. Jamees. – Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1958. – 38 p. ; 25 cm
Met reg.
Plaatsingscode UB Leiden:

Une succursale du tribunal de sang / par J.-J. Altmeyer. – Bruxelles : Vanderauwera, 1853. – 182 p. ; 19 cm
Plaatsingscode UB Leiden:

Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt : mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572 / mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken…; nu eerst in ‘t licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift, door Jacob Marcus. – te Amsterdam : by Hendrik Vieroot, boekverk., 1735. – XXII, [VI], 484, [XVI] p. : ill. ; in–8
Plaatsingscode UB Leiden:
Met frontisp. en portret.