Groenlo / Grol


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 449.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 145-146.

Literatuur

De vestingstad Grol : geschiedenis van de vestingwerken van Groenlo / door J.E. van der Pluijm. – Groenlo : Oudheidkundige Vereniging Groenlo, 1999. – 101 p. : ill. ; 30×21 cm. Met lit. opg. ISBN 90-801225-6-4

Processen over vreemde overeenkomsten in Weert : over de inname van Groenlo in de Opstand tegen Spanje / Jos F.A. Wassink In: De Maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde, ISSN 1380-4170: vol. 112 (1993), afl. 1, pag. kol. 47-49.

Groll in de zeventiende en achttiende eeuw : een kerkelijk, politiek en strategisch storende factor in het Oosten van de republiek / door N.J. Tops. – Groenlo : Oudheidkundige Vereniging Groenlo, 1992. – 240 p. : ill. ; 22 cm. Met lit. opg. ISBN 90-801225-1-3

Oude vestingplattegronden van Groningen, Vlissingen en Groenlo in Spaans bezit / door H. P. Deys In: Stichting Menno van Coehoorn Jaarboek , ISSN 0921-0989: (1988-1989), pag. 15-26. Met lit.opg.

Walvoort’s zanger : een verhaal uit Grol’s beleg onder Frederik Hendrik / E.Gerdes. – Utrecht : Den Hertog, [s.a.]

Histoire generale de la gverre de Flandre : divisee en devx parties : contenant tovtes les choses memorables aduenuës en icelle depuis l’an M.D.LIX. iusques à present / par Gabriel Chappvys. – Edition novvelle, avgmentee des sieges memorables de Breda, Grol, Boisleduc, … & autres places / auec une briefue description des prouinces du Pays-bas, & enrichissement de figures. – A Paris : Chez Robert Fo¨uet, 1633. – in-2.

Grollæ obsidio cvm annexis anni M.DC.XXVII. / Hvg. Grotio auctore. – Amstelredami : apud Gvilielmvm Blaevw, 1629. – 25, [3] p. : ill. ; in-2. – A-B 4 C 6
Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. – Ter Meulen-Diermanse 712. – Rogge 160.
Plaatsingscode UB Leiden: 1436 A 13 en 1139 B 12: 2

Lof-dicht samen-spraecks-gewijse. Tot geheugenisse over de blijde gewenste victorie in desen tijden van het belegeren ende innemen der stadt Grol. Verovert door het beleyd van sijne vostelijcke (sic) genade den prince van Oragnien etc. den 20. augusti 1627/ (By Jacobus Liefs). – s’Graven-hage, A. Meuris bsr, 1627, 1627. – [4] p. ; in-4. – A4. Knuttel 3742.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1627: 7 I. V. Vondelens Verovering van Grol, door Frederick Henrick, Prince van Oranje. Noch sommiger gedichten op de selve stof. – T’Amsterdam : ghedruckt by Willem Jansz Blaeu “op’t Water in den gulden Sonnewijser”, 1627
Niet in UB Leiden! Triumphus qvo carmine heroico decantatvr insignis victoria occvpatarum urbium : Berck. Mevrs. Groll. Bredvord. Oldenseel. Enschede. Oetmars. Lingen. Ab … ducibus, D. Mauritio, & D. Gulielmo; comitibus in Nassau, &c. anno M.D.IIIC. … honoris ergo scriptus ab Herone à Schingen Phrysio occidentali. – Franeqverae, : e typographco Abeli Vibieni., 1597. – [6] bl. ; in-4. Titel in randlijst. – Van Alphen 35Lof-dicht samen-spraecks-gewijse. Tot geheugenisse over de blijde gewenste victorie in desen tijden van het belegeren ende innemen der stadt Grol. Verovert door het beleyd van sijne vostelijcke (sic) genade den prince van Oragnien etc. den 20. augusti 1627/ (By Jacobus Liefs). – s’Graven-hage, A. Meuris bsr, 1627, 1627. – [4] p. ; in-4. – A4. Knuttel 3742.Plaatsingscode UB Leiden: 1627: 8 Lof-dicht samen-spraecks-gewijse. Tot geheugenisse over de blijde gewenste victorie in desen tijden van het belegeren ende innemen der stadt Grol. Verovert door het beleyd van sijne vostelijcke (sic) genade den prince van Oragnien etc. den 20. augusti 1627/ (By Jacobus Liefs). – s’Graven-hage, A. Meuris bsr, 1627, 1627. – [4] p. ; in-4. – A4. Knuttel 3742.
Plaatsingscode UB Leiden: 1627: 8