Marcus, Jacob

Amsterdam, (ged.) 30 juli 1702 – Amsterdam, (begr.) 14 april 1750

Jacob Marcus was een Amsterdams koopman. Hij kwam uit een familie van verzamelaars en bracht ook zelf een collectie handschriften en boeken bijeen. Hij was de eerste die een boek wijdde aan de slachtoffers van de Bloedraad van de hertog van Alva .

Historisch werk

Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt … Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken, spruitende uit deselve sententien. / Nu eerst in ‘t licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift, door Jacob Marcus. – Te Amsterdam : by Hendrik Vieroot …, 1735. – XXII, [6], 484, [16] p. : gegrav. titelbl. ; in-8.
Plaatsingscode UB Leiden: 490 F 1, 1181 F 8 (geschenk Eelco Verwijs)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XII (Haarlem, 1869) 194

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VII (Leiden, 1927) 838-839 (abusievelijk: Jan Marcus) (H. Brugmans)

E.O.G. Haitsma Mulier/G.A.C. van der Lem, Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (Den Haag, 1990) nr. 323, p. 272.