Cadzand

Oorlog in het land van Cadzand in 1604 : een stripverhaal van Floris Balthasar / idee: D. de Vries ; teksten: A.R. Bauwens, D. de Vries. – [Aardenburg] : Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, [2004]. – 20 p. : ill. ; 15×21 cm. Tentoonstelling in het Streekmuseum in IJzendijke, 15 mei 2004-31 augustus 2004.

De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van Prins Maurits van Oranje, in 1604 / J. de Hullu. – Breskens : C.Dieleman, 1904. – 96 p. : ill. ; 24 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

Nissi ofte ghedenck-teecken, op-ghericht tot ghedachtenisse van de […] verlossinge […], als de Spaenjaerden […] Cadsant met gevvelt meynden in te nemen. / (By Nicolaus Antonii vander Delien). – Hoorn, pr. G.C. Coster, 1622, 1622. – in-4. – A-B4 C2 (C2 blank). Knuttel 3223.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 2829

Nissi ofte Gedenck-teecken, op-gericht tot ghedachtenisse van die seer wonderlicke ende miraculeuse verlossinge, nu onlangs in Vlaenderen door de hant des Heeren gheschiet, als de Spaenjaerden het eylant van Cadsant met gewelt meynden in te nemen. – Middelburgh : Hans vander Hellen, 1621. – [20] p. ; 4-o. Impr.: Tot Middelburgh ghedruckt by Hans vander Hellen, anno 1621. – Ondertekend door: Nicolaus Anthonij van der Delien. – Knuttel 3223 (vgl.). – Tiele (Bibl.) 1856.

Histoire remarqvable et veritable de ce qvi s’est passé par chacun iour au siege de la ville d’Ostende … iusques á present … et ce qui s’est passé en l’isle de Cadsandt & au siege de l’Escluse à l’arriuee du Comte Maurice. – Paris : Chez Adrian Beys, 1604. – (XIV) en 264 p. ; in-4. Uit het hollandsch vertaald. Het privilegie op de keerzijde van den titel, ged. 30 Juin 1604, luidt aan Jeremie Perier marchant libraire en l’université de Paris, van wien eene opdracht volgt aan den prins van Condé Daarna een voorbericht van schrijver en vertaler; dan Description de Chariot ou pont de Pompee. Het Portrait de la ville d’Ostende, dat daarachter aangekondigd wordt, ontbreekt in l’ay recouuert plusiers mamoires de diuers lieux … que i’ay adiousté icy … aduis ou lettres escriptes d’Ostende, et autres endroicts. Dit bijvoegsel liipt van omstreeks half Febr. tot 17 Juni 1604 (W.1004).
Plaatsingscode UB Leiden: in bewerking (recente aanwinst).

Histoire remarquable et véritable de ce qui s’est passé par chacun iour au siège de la ville d’Ostende … auec le portrait de la ville : et ce qui s”est passé en l’ÿsle de Cadsandt et au siège de l’Escluse à l’arriuée du Comte Maurice. – Paris : Jérémie Périer, 1604. – [VIII], 132 bl. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden:
1367 G 4: 1