Loyseleur de Villiers, Pierre

Calvinistisch predikant, medewerker van Willem van Oranje

Lille, ca. 1530 – Westhove, 24 november 1590

Biografie

[volgt]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XI (Haarlem, 1865) 670-673

Biographie Nationale de Belgique 12 (Bruxelles, 1892-93) 542-547 (Émile Van Arenbergh) (s.v. Lozeleur)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V (Leiden, 1921) 412-414 (P.J. Blok)

Nouvelle Biographie Nationale : niet opgenomen

Hofpredikers van Prins Willem van Oranje : Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers / door Cornelia Boer. – s-Gravenhage : Nijhoff, 1952. – VIII, 201 p. ; 24 cm. Ook verschenen in: Kerkhistorische studiën behorende bij het Nederl. archief voor kerkgeschiedenis, 5. – Sommaire en francais. – Proefschrift Leiden. – Met lit.opg. en index.