Herlin, Michel, vader en zoon

?, ? – Valenciennes, 31 mei 1567.

Michel Herlin was de rijkste burger van Valenciennes en door de inwoners als hun hoofd gekozen. Hij was gehuwd met Marie Le Boucq, die door Pontus Payen is gekarakteriseerd als een van de hardnekkigste en fanatiekste hugenoten in de Nederlanden. Op 31 december 1566 schreef Morillon aan Granvelle dat de landvoogdes al enkele bezittingen van Herlin zou hebben toegewezen aan Noircarmes , de belegeraar van Valenciennes. Op de dag van de overgave van de stad, 23 april 1567, aan Noircarmes, liet deze de oude Herlin onmiddellijk arresteren. Na zijn arrestatie zei Herlin slechts op instigatie van de hoge edelen als Oranje, Egmond en Hornes zo gehandeld te hebben en brieven van hen te kunnen voorleggen. Herlins zoon, eveneens Michel geheten, wist aanvankelijk te ontkomen, maar hij werd na enkele dagen alsnog gegrepen en naar Valenciennes gebracht. Beiden werden veroordeeld tot de dood door het zwaard, met verbeurdverklaring van hun goederen. Nadat de oude Herlin zijn veroordeling had gehoord, bracht hij zichzelf vijf messteken toe in de maag- en buikstreek. De steken bleken niet fataal en gezeten in een draagstoel werd hij meer dood dan levend naar het schavot gebracht. Op 31 mei 1567 werden beiden onthoofd. Op 17 juni 1567 deelde Margaretha hun onthoofding aan Filips II mee.

Anton van der Lem

Literatuur

Michel Herlin ontbreekt in de Belgische en Nederlandse biografische woordenboeken.

Correspondance française de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. J.S. Theissen, H.A. Enno van Gelder ed. (3 tom., Utrecht, 1925-1942) I, 378; III, 212, 282.

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) II, 159, 189, 190, 284, 291, 346, 348 (zou brieven hebben van Egmond, Hornes, Oranje en Bergen), 354, 355, 380, 381, 389, 429, 468, 488, 573, 659; III, 17-18.

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) I, 547, 561