Erycius Puteanus

Nederlands geschiedschrijver, opvolger van Justus Lipsius als hoogleraar te Leuven.

Venlo, 4 november 1574 – Leuven, 17 september 1646

Werken

Dissertationes de indvciis belli Belgici. : In quibus I. Er. Pvteani de induciis Belgicis dissertatio politica. II. Ejusdem statera belli & pacis. III. Ivsti Lipsii epistola, qua suadet bellum, pacem, inducias Regi Hispano cum Gallo, Anglo, Batavis. IV. In eam not seu strictur politic. – Lvgd. Batavorvm, : ex officina Elzeviriorum, 1633. – 213, [1] p. ; in-12. – A-I 12 (I12 blanco). Willems 383.
Plaatsingscode UB Leiden: 199 F 3:1; 1011 G 24

Een bijzonder exemplaar is te vinden in de Nationale Bibliotheek van Letland , waar men onder nr. RW1S-52 een exemplaar bewaart dat aan het einde aantekeningen in handschrift en berekeningen bevat (vriendelijke mededeling Jos Damen, Leiden).

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XV (Haarlem, 1872) 490-501

Biographie Nationale de Belgique XVIII (Bruxelles, 1905) 329-344 (A. Roersch)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VI (Leiden, 1924) 1153-1154 (J. Kleijntjes)

Erycius Puteanus 1574-1646 : tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek K.U. Leuven, 8 november – 20 december 1996 / [samenst.: Joost Depuydt]. – Leuven : Centrale Bibliotheek, 1996. – [24] p. : ill. ; 21 cm.

Erycius Puteanus : humanist en geleerde (1574-1646) / [medew. W. Manders]. – Venlo : Goltziusmuseum, 1974. – 21 p. : ill. ; 30 cm. Gedenkschrift uitgegeven te Venlo op 4 november 1974 ter gelegenheid van zijn 400ste verjaardag. – Met bibliogr. van werken van Erycius Puteanus.

Étude sur Erycius Puteanus (1574-1646) : considéré spécialement dans l’histoire de la philologie belge et dans son enseignement à l’Université de Louvain / par Th. Simar. – Louvain [etc.] : Bureau du Recueil [etc.], 1909. – XX, 299 p. : ill. ; 24 cm. – (Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d’Histoire et de Philologie ; 23). Met lit.opg. – Index.

Cort ende klaer contra-discours, over den Nederlantschen treves, ofte voorlooper: Waer mede voor d’ooghen ghebeeldet werden wat den coningh van Spangien ende de eertshertoghen vande overheerde provincien, voor ghehadt hebben met het maecken vanden treves. ‘t VVelck te sien is uyt het Discours Eryci Puteani … in desen jare 1617 in druck uytghegheven, als oock uyt Lypsij Brief. – [S.l. : s.n.], [1617]. – 9, [3] p. ; in-4. – A 4 B 2 (B2 blank). Met titelvignet. – Een sterckijcker is pseud. van Vincent van Drielenburch (Knuttel). – Knuttel 2457. Tiele 1322.