1628


Op Pieter Pietersz Heyn
Lieutenant Amiraal

Uit: Vondel, Werken , III, 260.

Door Joost van den Vondel
De blixem, die het Beeld van ‘s aardrijcx Dwingeland
Lest sloeg de Kroon van ‘t hoofd, den Scepter uit de hand,
Voorspelde desen Heyn, den Zeeschrick van Delfshaven;
Die ‘t al verovert wat West Indien kan graven,
‘t Vereenighd Neerlant vrees voortaan voor geen belegh;
Philippus leyt in swijm, en heeft den dootsteeck wech.