Megen


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 96.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 12, 111, 120.

Literatuur

De Megense soevereiniteitskwestie : het geschil tussen de graven van Megen en de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden over de status van het graafschap Megen / Wilbert Ulijn. – [Oss] : Armiger-Balivus, cop. 1996. – VII, 80 p. : ill. ; 21 cm. Lit. opg. ISBN 90-803240-1-9

De geschiedenis van het graafschap Megen / Gerard Ulijn ; [fotogr. Paul v.d. Werff … et al.]. – Zaltbommel : Avanti, cop. 1984. – 115 p. : ill. ; 30 cm. Met lit. opg. ISBN 90-70868-05-9

Megen van nederzetting tot graafschap / door Léon van Liebergen. – 3e, verb. en aangevulde uitg. – Megen : [s.n.], 1971. – 46 p. : ill. ; 32 cm + 2 Foto’s

Megen van nederzetting tot graafschap / door Léon van Liebergen. – [2e, gecorr. en aangevulde uitg.]. – Megen : [s.n.], [1971]. – 45 bl. : ill. ; 32 cm
1e Uitg.: 1970. – Met lit.opg.

Het Graafschap Megen. – Megen : Gemeentebestuur van Megen, Haren en Macharen, 1971-…. – .. dl. : ill. ; 22 cm

Om de kerkelijke jurisdictie in het graafschap Megen en het land van Ravenstein / A.M. Frenken. In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, ISSN 0003-8326: vol. 7 (1965), pag. 191-256.

Het vernieuwde kerkhof te Megen en het aldaar gevonden graf van Karel van Brimeu / bezongen door A. v.d. Heuvel. – [S.l. : s.n.], 1851 (St. Michiels-Gestel : Instituut voor doofstommen). – 34 p. ; 22 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 1192 D 7

Iovrnael. Oft dagh-register, van alle de gedenckwaerdige oorloghsche gheschiedenissen voor-ghevallen zedert den 29. may 1632, dat Syne Excellentie den doorluchtighsten prince van Orangien van Nieuw-Meghen optrock naer de Maese, tot op sijne victorieuse wederkomste inden Haghe, met de belegeringen ende veroveringen der steden Venlo, Roermunde, Stralen, Maestricht, ende andere meer, soo in’t hertochdom van Limborgh als elders, Hier zyn ook ingevoecht de verclaringen by den graeven Hendric van den Bergh ende VVarfuse, uytgegeven tot verantwoordinge van hun afwycken van des koninghs van Spanjens gehoorsaemheyt, item de proceduren vande Spaensche tegen henluyden met meer andere schriften.. – Amsterdam, f. P. Walschaert, 1633, 1633. – 86 p. ; in-4. – ÿÛ2 A-L4 (L4 blank). Knuttel 4298.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1633: 7