Monnickendam

Handels- en vissersstad in Hollands Noorderkwartier aan de Zuiderzee. De stad was vertegenwoordigd in de Staten van Holland en West-Friesland.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 336-337.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 223.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 197 (H. Meyer), nr. 292 (H. Jsn. Soet).

Literatuur

De slag op de Zuiderzee / door L. Appel. – Zutphen : Walburgpers ; Monnickendam : Vereniging Oud-Monnickendam, 1973. – 87 p. : ill. ; 23 cm Uitg. in samenw. met de Vereniging Oud-Monnickendam. – Met lit.opg. ISBN 90-6011-062-5 pbk