Rome

Met inbegrip van de Heilige Stoel

Literatuur

El papado y Felipe II : colección de breves pontificios / José Ignacio Tellechea Idígoras. – Madrid : Fundación Universitaria Española, 1999-2002. – 3 dl. ; 24 cm. ISBN 84-7392-436-3

Spanish Rome, 1500-1700 / Thomas James Dandelet. – New Haven [etc.] : Yale University Press, cop. 2001. – 278 p. : ill. ; 24 cm. Met index. ISBN 0-300-08956-2

Rome : a bibliography from the invention of printing through 1899 / Sergio Rossetti. – [Firenze] : Leo S. Olschki, 2000-…. – .. dl. ; 25 cm

Over opzoekingen te Rome en te Parma naar dokumenten die de geschiedenis van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw aanbelangen / door L. van der Essen. – Brussel : Paleis der Academiën, 1951. – 16 p. ; 26 cm. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 13 : nr. 1)
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn, kast 14762, V 4058 13: 1

Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen, 1592-1727. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1932-1955. – 4 dl. ; 28 cm. – (Rijks geschiedkundige publicatiën. Grote serie, ISSN 0921-9056 ; 77, 84, 94, 97,)
Based on material collected by Gisbert Brom and A.H.L. Hensen, extensively rev. by J.D.M. Cornelissen. – “Lijst van uitgaven”: vol. 1, p. [xvi]-xvii.
Dl. I : 1592-1651 / uitg. door J.D.M. Cornelissen. – 1932. Dl. II : 1651-1686 / uitg. door R.R. Post. – 1941. Dl. III : 1686-1705 / uitg. door P. Polman. – 1952. Dl. IV : 1706-1727 / uitg. door P. Polman. – 1955.