Brabant


Literatuur

Peter Stabel, Filip Vermeylen, Het fiscale vermogen in Brabant, Vlaanderen en in de heerlijkheid Mechelen : de Honderdste Penning van de hertog van Alva (1569-1572) (Bruxelles : Academie Royale de Belgique, Commission Royale d’Histoire, 1997 )

J.G.M. Sanders, Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795 : een institutionele handleiding (‘s-Hertogenbosch/Hilversum, 1996)

Laverend tussen kerk en wereld : de pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 / Arnoldus Johannes Alfonsus Bijsterveld. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1993. – 508 p., 1 vouwbl. : tab., krt. ; 24 cm + Bijl.: 2 dl. (803 p.). Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. – Met lit. opg., reg. en samenvatting in het Frans. ISBN 90-5383-199-1

Gustaaf Janssens, “Brabant in het verweer” : loyale oppositie tegen Spanje’s bewind in de Nederlanden van Alva tot Farnese : 1567-1578 (Kortrijk-Heule, 1989)

Autenboer, E. van, `De Schuttersgilden uit het oude hertogdom Brabant en de Contrareformatie’, in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 87-94

Th.E.A. Bosman e.a., Brabant tijdens de Tachtigjarige Oorlog 1568-1648 (‘s-Hertogenbosch, 1982)

Brabant strijdt voor de vrede / G. Janssens. In: Opstand en pacificatie in de Lage Landen : bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent: (1976), p. 63-74.

Alph.W. van den Hurk, Berne op weg naar Spaans-Brabant, 1640-1680 ([Heeswijk-Dinther, 1972)

E. Lousse, Brabantse prelaten en kloosters onder de Tachtigjarige Oorlog (Z.pl., z.j.)

A. Cosemans, `Het uitzicht van Brabant op het einde der 16de eeuw’, Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant 27 (1936) 285-351

P.L. Muller ed., Stukken betreffende de zending van Dirk van Hille naar Spanje van wege de Staten van Brabant : 1574-1575 (Z.pl., [1878])

Hugo de Schepper, `Brabant tussen Spanje en Oranje. Politieke, militaire en institutionele ontwikkelingen 1576-1591′, Bijdragen tot de Geschiedenis 75 (1992) 117-138

Paul M.M. Klep, `Het Brabantse stedensysteem en de Scheiding der Nederlanden, 1565-1650′, Bijdragen tot de Geschiedenis 73 (1990) 101-129

Marinus Paul Christ, De Brabantsche Saecke : het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675 (Tilburg, 1984)

Oude drukken

Boeren-litanie ofte Klachte der Kempensche landt-lieden, over de ellenden van deze lanck-duerighe Nederlandtsche oorlooghe. – [Amsterdam], pr. D.C. Troost, 1608, 1608. – 8 p. ; in-4. – A4. Knuttel 1395.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1608: 14

Lofsang van Braband / beschreven deur I. Ian vander Noot, patritius van Antwerpen = Hymne de Braband ; composé par le Sr. I. vander Noot, patrice d’Anvers. – En Anvers : de l’imprimerie de Giles vanden Rade, 1580. – [VI,] 33, [7] p. : ill., portr. ; in-2
Het portr. en de hsn. met figuren in landschap (o.a. Van der Noot en Olympia) zijn gekleurd; verder een wapenprent en a.h. slot de raadselpyramide met de oplossing op voorzijde v.h. blad. – Met hsn. en portr. – Vermeylen, J. v.d. Noot p. 150, IV.
Plaatsingscode UB Leiden: 1367 C 28 (kluis)