Cooltuyn, Cornelis


Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem, 1858) 686-688

Allgemeine Deutsche Biographie 4 (Leipzig, 1876) 459-460 (J.C. van Slee)

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1914) 254-256 (A.A. van Schelven)

Cornelis Cooltuyn (1526-1567) : de vader van de Hollandse Reformatie / Maurits Cailliau. In: Jaarboek, ISSN 0773-2414: vol. 19 (1997), pag. 51-58.

Cornelis Cooltuyn (1526-1567) : de vader van de Hollandse reformatie / A.Ph.F. Wouters. In: HOLLAND = ISSN 0166-2511: vol. 29 (1997), afl. 1, pag. 53. Boekbespreking.

Cornelis Cooltuyn en Jan Arentsz. : de Reformatie in Enkhuizen en omstreken in de jaren 1555-1566 / G.N.M. Vis. In: Steevast … : jaaruitgave van de Vereniging “Oud-Enkhuizen”, ISSN 0928-4338: (1996), pag. 45-57.

Cornelis Cooltuyn (1526-1567) : de vader van de Hollandse reformatie / G.N.M. Vis. – Hilversum : Verloren, 1995. – 85 p. : ill. ; 20 cm. – (Zeven Provinciën Reeks, ISSN 0925-7586 ; dl. 10). Met lit. opg. ISBN 90-6550-133-9

Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn e.a.) / bew. door F. Pijper. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1912. – VIII, 662 p. ; 26 cm. – (Bibliotheca reformatoria neerlandica ; Dl. 9). Boek wordt verfilmd Metamorfoze UBU.

Jan Arentsz en Cornelis Cooltuyn / door A.A. van Schelven. – [S.l. : s.n.], 1911. – 8 p. ; .. cm. Overdr. uit: Het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Dl. VIII, afl. 4.