Selwerd


Literatuur

Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd, over de jaren 1560-1563 / uitg. met inl. en aant. door F.J. Bakker, R.I.A. Nip, E. Schut. – Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2003. – VI, 281 p. : ill. ; 25 cm. – (Groninger bronnen reeks ; 1)
Tekst in het Nederlands en Latijns. – Uitg. in opdracht van Stichting Groninger Historische Publicaties. – Met index, lit. opg.
ISBN 90-232-3886-9 geb.