1576


Schimpdicht op de Pacificatie van Gent

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 1864, 184.
Oorspronkelijke bron: Geschiedenis van Vlaanderen van J.P. van Male, uitgeg. door van de Putte , Brugge 1842.

Wy hebben een land zonder Heere,
Elk rooft en steelt er even zeere;
Wij hebben oorloghe sonder strijd,
Grooten hongher sonder dieren tijd;
Groote eters zonder tanden,
Bederven onze Nederlanden.
Met den monde groot Calvinist,
Metter herten goed Papist,
Met de voeten in als content,
Dus treed elk in den peys van Gent.