Zwitserland

De Zwitserse kantons hadden zich vrijgemaakt van de Habsburgse overheersing. Daarna had de Reformatie voor strijd gezorgd tussen de Zwitsers onderling, maar deze was bijgelegd en sindsdien bestond het Zwitserse Eedgenootschap zowel uit protestantse als katholieke kantons. Herhaaldelijk werd in de Nederlanden verwezen naar Zwitserland als voorbeeld. Zo zei Laurentius Metsius, bisschop van ‘s-Hertogenbosch, bij het sluiten van de Pacificatie van Gent in 1576: `Waarom zouden wij in deze landen niet de vrijheid kunnen krijgen die de Zwitsers genieten?’

Anton van der Lem

Vermelding

Horst Lademacher, Die Niederlande (Berlin: Propylaen, 1993) 133: `Pourquoy ne pourrions pas venir, en ces pays, à la liberté de la quelle joyssent les Suysses?’

Literatuur

The republican alternative : the Netherlands and Switzerland compared / André Holenstein, Thomas Maissen, Maarten Prak (ed.). – Amsterdam : Amsterdam University Press, cop. 2008. – 360 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met index, lit. opg. ISBN 978-90-8964-005-5

Wilhelm von Oranien (1533-1584) : Fürst und “Vater” der Republik / Olaf Mörke. – Stuttgart : Kohlhammer, cop. 2007. – 316 p. : ill. ; 19 cm. – (Urban-Taschenbücher ; Bd. 609). Lit.opg. – Index. ISBN 978-3-17-017669-0, pp. 211, 233.

Über die historischen Bande des Niederländischen Fürstenhauses von Oranien-Nassau mit der Schweiz : Vortrag anlässlich des im November 1993 stattfindenden Staatsbesuches von Königin Beatrix und Prinz Claus der Niederlande in der Schweiz / [Jan Nanninga]. – Olten : Nanninga, [1993]. – 24 p. : ill. ; 21 cm + Genealogie
Met lit. opg. – Samenvatting in het Nederlands.
KB Den Haag: Broch 25721

Petrus Valkenier, erster niederländischer Gesandter in Zürich und Mahner der Eidgenossenschaft / von Matthias Senn. – [S.l.: s.n.], 1990. – 15 p., [2] p pl. : ill. ; 21 cm. Uitgegeven t.g.v. het 300-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Zürich. – Omslagtitel.

Niederländische Einflüsse auf das eidgenössische Staatsdenken im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert : neue Aspekte der Zürcher und Berner Geschichte im Zeitalter des werdenden Absolutismus / Frieder Walter. – Zürich : Rohr, 1979. – XIII, 278 p in verschillende pagineringen. : ill. ; 23 cm. Lit.opg.: p. 196-203. ISBN 3-85865-060-9

De staatsvorm van het Zwitsersche eedgenootschap den Nederlanden ter navolging aanbevolen / door A.A. van Schelven. – [S.l.]. Overdr. uit: Miscellanea L. van der Essen: (1947), p. [747]-756.

Beiträge zur Geschichte der Beziehungen zwischen der Schweiz und Holland im XVII. Jahrhundert / von Christine Freifrau von Hoiningen-Huene. – Berlin : Duncker, 1899. – VIII, 272 p. ; 26 cm

Nederland en Zwitserland : Eene historische parallel / P.L. Muller. In: Uit P.L. Muller’s verspreide geschriften: (1906), p. 98-131. Eerder verschenen in: Geschiedkundige opstellen aangeboden aan R. Fruin. 1894.

Ad illvstrissimos potentissimosqve Foederis Helvetici proceres … paraenesis / Joannes Jacobus Stockerus. – [S.l.], [s.n], 1635. – 23 p. ; in-4.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1635: 4

Brief, van den burghermeesteren, schouten ende raeden, vande vier rechtgevoelende steden der Eetgenooten Surich, Bernen, Basel ende Schafhuysen, midtsgaeders syndicus ende raedt der stadt Geneven, aende ho: mog: heeren Staten Ghenerael. Ghedateert den derden may. olden styl. 1630. – [1630], [1630]. – 7 p. ; in-4. – A4
Dated 03-05-1630. – Against the Remonstrants. – Tiele 2396, Knuttel 4055.
Plaatsingscode UB Leiden: SEMRPF 1630 386: 5

Schrickelicke ende grouwelijcke verraderije, ghepracktiseert by den paus, den coninck van Spaengien, huys Oostenrijck, Florensen, Lottringhen, Beyeren, ende papistische Zvvitsers, om de evangelische Zvvitsers op den 1. novembris, 1618 ouden stijl van alle kanten te overvallen, te vermoorden, ende ten gronde uyt te roeyen. […] / By Een professor van Zurich. ; Tr. from the German into Dutch. – Amsterdam, B. Iansz, [1618], [1618]. – in-4. – A4. Van der Wulp 1536.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLET 1618: 11

Generale vermaninghe aenden Switseren. Streckende tot harer behoudenisse ende besten, tegen de beroerten ende peryckelen deses jeghenwoordighen tijts. / Tr. from the French into Dutch. – Middelburgh, f. A. vanden Vivre, 1608, 1608. – in-4. – [A]4 B4 C2. uttel 1485, Tiele 695.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1608: 57