Aysma, Hessel

15?? – 1590 (?)

Fries edelman, ondertekenaar van het Verbond der edelen, syndicus van Groningen 1559-1568, president van het Hof van Friesland 1578-1587.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden I (Haarlem, 1865) 460-462

Allgemeine Deutsche Biographie 1 (Leipzig, 1875) 711 (J.A. Alberdingk Thijm)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III (Leiden, 1914) 46-47 (J. van Kuyk)

Onno Hellinga, `Hessel Aysma en de Opstand in Friesland, 1577-1587′, in: J. Frieswijk e.a., Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden, 1999) 126-139.