Holl(e), Georg von

Luthers veldheer uit het Duitse Rijk, ook in dienst van Filips II.

Hausbergen, 1514 – Slot Himmelreich, bij Minden, 1576

Biografie

Georg (ook Jörg, Jürgen of Joris) van Holl(e) was een bekend Duits condottiere, die zich met zijn troepen verhuurde. Hoewel hij luthers was diende hij degene die het meest betaalde. Zo streed hij in dienst van Karel V in de Schmalkaldische Oorlog en tegen de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden. Bij de bestorming van Thérouanne in 1553 verloor hij een oog. In de jaren daarna vocht hij in dienst van Filips II onder het commando van Willem van Oranje. Ook was hij met Günther van Schwarzburg, zwager van Oranje, degene die namens Oranje de besprekingen voerde die moesten leiden tot het huwelijk van de prins met Anna van Saksen. Hij verliet de Nederlanden in 1563 om in Deense krijgsdienst tegen de Zweden te vechten. In het conflict tussen Oranje en Alva hield hij zich buiten het krijgsbedrijf. In 1568 werd hij raad van de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en treffen we hem niet meer in de Nederlanden aan.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden I (Haarlem, 1852) 981 (hier wordt hij afgeschilderd als een ‘uitstekend Duitsch krijgsoverste’, die niet in dienst van Filips II wilde treden).

Allgemeine Deutsche Biographie (Leipzig, 1880) 755-757 (Krause)

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen.

Neue Deutsche Biographie 19 (Berlijn, 1972) 540-541 (Wilhelm Rautenberg)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Beproefde vriendschap : Willem van Oranje, Günther van Schwarzburg, Georg van Holle en de grenzen van de adellijke loyaliteit / Erik Swart. In: Uit diverse bronnen gelicht : opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag: (2008), p. 331-342.

Der Oberst Georg von Holle. 1514-1576 : Ein Beitrag sur Geschichte des 16. Jahrhunderts / Gertrud Angermann. – (Minden : Bruns, [1967].). – 301 p. : with 22 illus., 3 maps. ; 21 cm. – (Mindener Beiträge ; 12) Bibliography: p. 9-14

Correspondentie van Willem den eerste, Prins van Oranje / uitg. door N. Japikse. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1934. – 1 dl. ; 26 cm. – (Uitgaven vanwege het Koninklijk huis-archief ; 3), passim.