Nieuwsberichten mei 2014


Lezingen – De Hertog van Alva. Bewondering, Verwondering, Verachting en Nieuwe Inzichten

In de Vossiuszaal van de Universiteitbibliotheek Leiden wordt op vrijdag 23 mei 2014 de jaarlijkse Spaans-Nederlandse geschiedenismiddag gehouden ter ondersteuning van het Jan Lechner-fonds. Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek Alba. General and Servant to the Crown (Rotterdam 2013) staat deze bijeenkomst ditmaal in het teken van de beeldvorming rond de hertog van Alva.

Vrijdag 23 mei, 13:30-16:30

Universiteitsbibliotheek Leiden, Vossiuszaal, Witte Singel 27, Leiden.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen gelieve u zich aan te melden door een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen (071 – 527 28 30). De toegang tot deze middag is gratis voor degenen die eerder geld hebben overgemaakt aan het Jan Lechner-fonds. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan bedraagt het entree tien euro per peroon of vijftien euro per echtpaar.

Promotie– Proefschrift verdediging Johannes Müller

PhD kandidaat Johannes Müller zal op woensdag 14 mei 2014 zijn dissertatie Exile memories and the Dutch Revolt. The narrated diaspora, 1550-1750 verdedigen. Als onderdeel van  het project Tales of the Revolt. Oblivion, memory and identity in the Low Countries, 1566-1700 van prof. dr. Judith Pollmann onderzocht Müller onder meer hoe de herinneringen aan vervolging en ballingschap bijdroegen aan de vorming van nieuwe sociale en religieuze identiteiten en waarom deze herinneringen voor nakomelingen van vluchtelingen belangrijk waren.

Woensdag 14 mei 2014, 15:00 uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Zie hier voor meer informatie over dit project.

Boekpresentatie – Kroniek van de Nederlandse Oorlog, een controversiële geschiedenis
Op 6 mei 2014 zal het Spui25 in samenwerking met Uitgeverij Vantilt, het Rijksmuseum en de Faculteit der Geesteswetenschappen een avond verzorgen rondom het verschijnen van de moderne vertaling van het eerste deel van Hugo de Groots Kroniek van de Nederlandse oorlog. In deze kroniek gaf De Groot zijn ideeën op de Nederlandse geschiedenis van de Opstand tot het Twaalfjarig Bestand. Op die avond zal Martine Gosselink de vertaler van deze kroniek Jan Waszink hierover interviewen.

Dinsdag 6 mei 2014, 20:00-22:00 uur
Spui 25, Amsterdam

Meer informatie over deze presentatie is te vinden op de site van Spui25.