Vigilate Deo Confidentes

Het wapen van Holland afgebeeld in een gevelsteen in het Arsenaal of Armamentarium, thans Legermuseum te Delft. Uit: Elisabeth Neurdenberg, De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam, 1948) UBL: 2711 B 2

Latijn. Vertaling: Waakt, vertrouwende op God.

Ten tijde van de Republiek was dit de wapenspreuk van de Staten van Holland, die de Staten voerden onder het wapen van het oude middeleeuwse graafschap Holland: een rode leeuw op een gouden veld. Thans de wapenspreuk van de provincie Zuid-Holland.