Zwolle

Wie helpt?

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 400-401.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 155.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 141 (G. v.d. Horst, Overyssels oog of Zwolle verheerlykt).

Literatuur

Uit vrije wil en voor zijn zielenheil : kerkelijke instellingen in Zwolle en hun functioneren binnen de stedelijke samenleving tot 1580 / Ingrid Wormgoor. – Zwolle : Waanders Uitgevers, cop. 2007. – 527 p. : ill. ; 24 cm. Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2007. – Met lit.opg. en index. – Met samenvatting in het Nederlands. ISBN 978-90-400-8279-5 geb.

Uit vrije wil en voor zijn zielenheil : kerkelijke instellingen in Zwolle en hun functioneren binnen de stedelijke samenleving tot 1580 / Ingrid Wormgoor. – Zwolle : Waanders Uitgevers, cop. 2007. – 527 p. : ill. ; 24 cm. Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2007. – Met lit.opg. en index. – Met samenvatting in het Nederlands. ISBN 978-90-400-8279-5 geb.

‘Stemme in staat’ : de bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795 / Jean Cornelis Streng. – Hilversum : Verloren, 1997. – 605 p. : ill. ; 24 cm. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden. – Met lit. opg., index. – Met een samenvatting in het Engels.

Zwolle in de Gouden Eeuw : cultuur en schilderkunst / Jean Streng, Lydie van Dijk ; [eindred. Lydie van Dijk]. – Zwolle : Stedelijk Museum Zwolle ; Zwolle : Waanders, cop. 1997. – 128 p. : ill. ; 29 cm. Uitg. t.g.v. de tentoonstelling ‘Zwolse kunst, een wereld van contrasten’, van 21 september t/m 30 november 1997, Stedelijk Museum Zwolle. – Met index, lit. opg. ISBN 90-400-9978-2 (Waanders)

Swol in Fiandra. – Den Haag] : Stichting Menno van Coehoorn. Piante di fortezze nei Paesi Bassi ; 12. Reproduktie naar het origineel uit een bundel van 175 door Neroni ca. 1575 getekende vestingplannen, die als bijlage aan het tractaat van F. De Marchi, Della architectura militare is toegevoegd (Biblioteca Nazionale, Firenzem codex II.I.281)
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN 010-15-015 (12)

Plattegrond van Zwolle ± 1580. – [ca. 1:2.000] ; . – [Zwolle : Teyl], [ca. 1961]. – 1 krt.. : kleurendruk. ; 33 x 42 cm
Geschenk bij: Geschiedenis van Zwolle / Thomas J. de Vries. dl. 2. Zwolle 1961. – Iets verkleinde nadruk van de voor het eerst in 1581 in deel 3 van Civitates Orbis Terrarum van Braun en Hogenberg verschenen plattegrond van Zwolle.

Aanteekeningen (loopende van 1580-1690) nopens het Aertspriesterschap van Swolle (of Salland) naer de beroerten deser landen mitsgaders van eenige gedenkweerdige voorvallen / door Arnold Waeyer. – [S.l.], [ca. 1840]. – Diverse pag. ; 22 cm. Bundeling van een reeks artikelen, verschenen in: De Godsdienstvriend. – 1837-1840. – Titel in handschrift.

Swolla diu celbris[sic] meruit virtitubus[sic] quae populum sorte[m] nobilitare solent inde salutifera vetere pietate fideque in Tripolim recepi foedere digna fuit. – Schaal [ca. 1:2.500] ; . – [Amsterdam: s.n., 1625]. – 1 kaart. : kopergravure. ; 23,5 x 31 cm. Verschenen in: L. Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi Bassi. 1582 tot 1613. – Genummerd r.o.: 29.
Plaatsingscode UB Leiden: 011-14-027

[Swol]. – [Nederland], [1581]. – 1 krt. ; 34×43 cm. Kaart van: Zwolle, Nederland. – Kopergr. – Uit Braun & Hogenberg. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: Port. 44, N. 121 en 122