Hamelmann, Hermann

Osnabrück, 1526 – ?, 1595

Hermann Hamelmann kreeg zijn eerste opleiding in zijn vaderstad en omliggende steden. In mei 1549 schreef hij zich in te Keulen als student in de theologie. Hij werd katholiek priester, maar in 1552 koos hij voor de Reformatie. Daarna begon een zwervend leven waarin hij veel theologische en historische werken publiceerde. Ook hij werd evenals Matthias Flacius Illyricus , Tilmann Heshusius en naar Antwerpen gehaald om een toenadering tot stand te brengen tussen lutheranen en calvinisten.

Anton van der Lem

Literatuur

Allgemeine Deutsche Biographie 10 (Leipzig, 1879) 474-476 (Döring)

Schriften zur Niedersächsich-Westfälischen Gelehrtengeschichte / bearb. von Heinrich Detmer, Karl Hosius, Klemens Löffler. – Kritische Neuausgabe / begonnen von Heinrich Detmer. – Münster i. W. : Aschendorff, 1905-1908. – 4 dl. (xv, 666 p.). ; 24 cm. – (Hermann Hamelmanns Geschichtliche Werke ; Bd. 1) (Hermann Hamelmanns Geschichtliche Werke ; Bd. 1, H. 1-4) (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Westfalen). Met afz. en doorl. pag. – Met indexen.

Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand / von Felix Rachfahl. – Haag : Nijhoff, 1906-1924. – 3 dl. : ill. ; 24 cm. II, 847, 857.

Robert Fruin, Het voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog, in: Verspreide Geschriften I (‘s-Gravenhage, 1900) p. 433-434