Nieuwe kerkelijke indeling

In het kerkelijke werden de Nederlanden, met uitzondering van Luxemburg, aan het beheer van vreemde kerkvoogden (buitenlandse aartsbisschoppen) onttrokken en tot een afzonderlijke provincie samengevoegd bij pauselijke bul van 12 mei 1559.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander,
Staatsinstellingen (ed. 1922), 30-33.