Verdugo, Francisco de


Biografie

(in voorbereiding, door Raymond Fagel)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden : niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique XXXIII (1965-1966) 718-720 (J. Lefèvre)

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Alexander Farnese and Francisco Verdugo: the War in the North-East / door Raymond Fagel. In: (volgt).

Voor God en mijn koning : het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595) / inl., vert. en toelichting [van de Spaanse tekst, naar de ed. van Henri Lonchay uit 1899] Jan van den Broek. – Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2009. – XI, 328 p. : ill. ; 25 cm. – (Groninger bronnen reeks ; 3)
Vert. van: Commentario del coronel Francisco Verdugo de la guerra de Frisa en XIIII Años que fue governador y capitan general de aquel estado y exercito por el rey D. Phelippe II, nuestro señor. – Bruxelles : Kiessling, 1899. – Met index, lit. opg.
ISBN 978-90-232-4513-1 geb.

Oorlog, mijn arme schapen : een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648 / Ronald de Graaf. – Franeker : Van Wijnen, cop. 2004. – 686 p. : ill., krt. ; 25 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 90-5194-272-9 geb.

De strijd van Verdugo / Marinus Pietersen en Jacob van Sluis. In: Fryslân : nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur, ISSN 1383-6560: vol. 10 (2004), afl. 1 (mrt), pag. 6-9.

Francisco Verdugo, de Spaanse stadhouder van Groningen. – Franck Smit. In: Van beeldenstorm tot Reductie van Groningen / [eindred.: P. Brood]. – Groningen : Stichting Reductie van Groningen, REGIO-PRojekt, 1994. – 216 p. : ill. ; 2428 cm. Uitg. n.a.v. de viering van het 400-jarig bestaan (Reductie) van de provincie Groningen. – Met lit.opg., reg. ISBN 90-5028-046-3 geb., pp. 103-116.

Commentaar van kolonel Francisco Verdugo op de oorlog in Frisa gedurende de veertien jaar welke hij gouverneur en kapitein-generaal was van die staat en strijdmacht vanwege koning Philips II, onze heer / [vert. door A.L. de Bruyne]. – [S.l. : s.n.], [1967]. – 90 p. ; 30 cm. Rugtitel: Commentaar op de oorlog in Frisa.

Commentario del coronel Francisco Verdugo de la guerra de Frisa en XIIII Años que fue governador y capitan general de aquel estado y exercito por el rey D. Phelippe II, nuestro senor / pub. par Henri Lonchay. – Bruxelles : Kiessling, 1899. – xlii, 274 p. ; 22 cm. – (Publications de la Commission Royale d’Histoire)
Frans of Spaans. – Aan kop van titelpagina: Commission royale d’Histoire. – Met index.

El coronel Francisco Verdugo (1537-1595) : biografía por un autor contemporáneo desconocido / Vincart ; nuevos datos biográficos y Relación de la campaña de Flandes de 1641 por Vincart ; publ. con notas e il. por A.R. Villa. – Madrid : Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1890. – 314 p. ; 18 cm. – (Curiosidades de la historia de España ; 3)

Comentario del coronel Francisco Verdugo de la guerra de Frisia, en 14 anos que fué gobernador y capitan gener. de aquel estado, etc… / Francisco Verdugo. – Madrid : Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1872. – 291 p. ; 17 cm. – (Coleccion de libros Espaúnoles raros ó curiosos ; 2)

Li commentari di Francesco Verdugo, delle cose successe in Frisia. Nel tempo, che egli fu governatore, e capitan generale, in quella provincia / Fr. Verdugo ; non mai prima messi in luce et tradotti della lingua Spagnuola nell’Italiana ; con la vita del medesimo Verdugo … da G. Frachetta. – In Napoli : Nella Stamperia di Felice Stigliola, 1605. – 340 p. ; in-8